Exemple

Depresja, samotność, erozja więzi rodzinnych – to dziś coraz powszechniejsze zjawiska. Pandemia tylko potęguje nasze wyobcowanie: zamiast kolacji ze znajomymi wieczory spędzamy w pojedynkę na platformach streamingowych lub gamingowych. Instytut Humanites w ramach zapoczątkowanego w 2012 Ruchu Społecznego „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla Człowieka” już po raz dziesiąty przekonuje, że można inaczej. A wspiera go Kamil Stoch!

Współczesność nie sprzyja budowaniu relacji. Ciągle w pośpiechu, rozluźniamy związki z najbliższymi, a cyfrowe narzędzia, bez których coraz trudniej nam się obyć, często tylko wzmagają nasze problemy. Według badania „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce” Instytutu Humanites 63 procent Polaków powyżej 15. roku życia twierdzi, że technologie wpływają negatywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wymuszona pandemią izolacja także nie pozostaje bez wpływu na naszą aktywność fizyczną i samopoczucie. Skutki to zwiększone ryzyko chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nadciśnienie, krótkowzroczność, wady postawy czy zaburzenia snu. Jesteśmy też przemęczeni, bo praca z domu zajmuje nam średnio 3 godziny więcej. Aż 79 procent badanych przez Humanites pracowników ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych. Co druga osoba między 18 a 24 rokiem życia doświadczała w trakcie pandemii samotności.

Tymczasem pracodawcy mierzą się z ogromnymi wyzwaniami, jak zapewnienie ciągłości działania firm, utrzymanie zatrudnienia oraz zaangażowania pracowników. Jak w takich okolicznościach budować kulturę pracy, w której biznes będzie realizował swoje cele a ludzie odnajdą poczucie sensu?

Biznes potrzebuje zaangażowanych i kreatywnych ludzi. Dbanie o dobrostan pracowników nie jest już dziś działaniem dodatkowym, w ramach CSR, ale stało się koniecznością, aby biznes osiągał swoje cele, a ludzie odnajdą poczucie sensu. Dużo mówi się dziś o kulturze well-being, ale zbyt często w kontekście zapewnienia pracownikom prostych benefitów – mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, a także doświadczony C-level menadżer. – Tymczasem tworzenie kultury dobrostanu wymaga od pracodawców długoterminowych strategii zakładających wielowymiarowe podejście do człowieka i wspieranie go we wszystkich jego rolach życiowych: zawodowych, rodzinnych i prywatnych. Podstawową kategorią oceny człowieka nie może być bowiem tylko efektywność i wydajność, czyli mierniki wywodzące się z linii produkcyjnej maszyn.

Organizatorzy kampanii Dwie Godziny dla Rodziny, której 10. edycja przypada właśnie w tym roku, przekonują, że niezależnie od trudności można dbać o właściwą komunikację z ludźmi. Zawsze bowiem zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika. Takie podejście ma wpływ nie tylko na realizację celów ekonomicznych firmy, ale także oddziałuje pozytywnie na rozwój kompetencji społecznych kolejnych pokoleń.

Swój udział w kampanii firmy często zaczynają od pierwszego poziomu polegającego na jednorazowym skróceniu czasu pracy o 2 godziny. To symboliczne działanie, które ma prowadzić do głębszej przemiany w relacjach pracodawców z pracownikami. Kolejny poziom zakłada wdrożenie wartości i rozwiązań przyjaznych rodzinie w całej organizacji, we współpracy z różnymi działami. Ukoronowaniem kampanii jest głęboka zmiana kultury organizacyjnej, w której podejście prorodzinne, oparte na idei dobrostanu staje się trwałym elementem filozofii zarządzania firmą dającą korzyść pracodawcom i pracownikom.

W pogoni za celami osobistymi, zespołowymi czy całego przedsiębiorstwa, musimy pozostać ludźmi i zachowywać się „po ludzku”. KGHM świadomie stawia w centrum człowieka i rodzinę, ponieważ bez naszych ludzi nie wydobyli byśmy ani jednego kilograma rudy miedzi. Jako pracodawca możemy zrobić wiele, aby pozytywnie inspirować i działać na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych naszych pracowników. Stąd realizujemy szeroki wachlarz przedsięwzięć prorodzinnych, a akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” ma w nich ważne miejsce. Jesteśmy przekonani, że działania te przynoszą dobre efekty wykraczające daleko szerzej poza rezultat biznesowy w postaci wysokiej efektywności, odporności na wypalenie zawodowe czy braku absencji z powodu problemów zdrowia psychicznego naszej załogi” – podkreśla Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński, który już po raz trzeci postanowił wspierać inicjatywę Instytutu Humanites zgłaszając KGHM do udziału w kampanii Dwie Godziny dla Rodziny oraz drugi rok z rzędu jako jej Partner.

Każda edycja kampanii koncentruje się na innym obszarze relacji rodzinnych i międzyludzkich. W tym roku hasło przewodnie to „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”, a do udziału w niej zaprasza Kamil Stoch. Pomysłodawcy Dwóch Godziny dla Rodziny przekonują, że – paradoksalnie – czas pandemii może być dobrą okazją do zapoczątkowania w naszym życiu nowych, zdrowych nawyków.

Co więcej, sport daje wiele okazji do budowania i pielęgnowania międzypokoleniowych więzi. Całe rodziny kibicują zmaganiom sportowców na boiskach i skoczniach narciarskich. To dobra okazja do zadania pytania, kto był sportowym idolem mamy, taty czy dziadka, kto uprawiał jaką dyscyplinę, jakie historie wiążą się z ich np. nauką pływania czy jazdy na rowerze. Inspiracją do wspólnego spędzenia czasu w niebanalny sposób jest też międzypokoleniowa gra ASK ME tworzona corocznie na potrzeby kampanii.

W tym roku Instytut Humanites zwraca też szczególną uwagę na konkurs „Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi”. Jest on skierowany do firm, które swoją postawą oraz rozwiązaniami systemowymi i technologicznymi sprawiają, że środowisko pracy staje się przyjazne pracownikowi i jego rodzinie zarówno w stabilnej sytuacji gospodarczej, jak i w niesprzyjających warunkach.

Partnerami tegorocznej kampanii „Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA” są:
KGHM Polska Miedź S.A., Great Place to Work, Fundacja Liderek Biznesu, Hotel Bukovina, LIBRUS, Lider SHE, ThinkTank, Reputation Managers i Wirtualna Polska, KROSS S.A..

Zasięg Globalny

Kampania #2h4family od momentu jej zainicjowania przez Humanites wpisała się w kalendarz ponad 1000 firm. Do ruchu dołączyli pracodawcy z 18 krajów na całym świecie, tworząc tym samym globalny ruch społeczny na rzecz pogłębiana relacji z najbliższymi w rodzinie i w środowisku pracy.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od 2010 roku w systemowy sposób jako think&do tank działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego i Spójnego Przywództwa™, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego oraz Model Spójnego Przywództwa™. Instytut jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ metazjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Od dekady działa na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji – świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/ FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI.Family&Human Wellbeing Humanites Award 2020

Blisko 80% pracowników małych firm, finalistów naszego konkursu #Firma Przyjazna Rodzinie/#Firma Przyjazna Człowiekowi” deklaruje, iż pomimo wykonywanej pracy znajdują czas na łączenie życia zawodowego i rodzinnego.  Wraz ze wzrostem wielkości firmy ta liczba maleje i w firmach dużych jest to już zaledwie ok. 40%.  Elastyczne podejście do czasu pracy jest również skorelowane z wielkością firmy. Im większa firma tym mniejsze poczucie elastyczności dostosowania godzin pracy do życia rodzinnego.

Jednocześnie widziany ogromny dystans firm w konkursie do reszty rynku. Pierwszy w Polsce raport “Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu” z 2019 roku zrealizowany wspólnie przez Instytut Humanites oraz IESE Business School w partnerstwie z Pracuj.pl, pokazał, że aż 63% pracowników twierdzi, że pracuje w środowiskach, które utrudniają integrację życia rodzinnego i zawodowego, a 17% pracowników twierdzi, że pracuje wręcz w toksycznych organizacjach.

Zofia Dzik, fundator Instytutu Humanites, inwestor, innowator, członek wielu rad nadzorczych uważa, żeizolacja społeczna i skala pracy zdalnej w konsekwencji COVID-19 są namiastką wizji przyszłości związanej z transformacją technologiczną i być może życiem bez pracy. Przygotowanie pracowników i ich rodzin do takiej rzeczywistości powinno być również częścią polityki odpowiedzialnego biznesu i programów reskillingowych zanim rozpocznie się fala reorganizacji i zwolnień będąca następstwem przyspieszającej z każdym rokiem automatyzacji i robotyzacji.

Raport World Economic Forum „The Future of Jobs oraz Reskilling Revolution” pokazuje , że blisko 400 mln pracowników na świecie do 2026 roku może stracić pracę na skutek automatyzacji. Przekwalifikowania, podniesienia swoich kwalifikacji będzie wymagało nawet ponad 50 proc. pracowników. Większość menedżerów stoi więc przed wielkim wyzwaniem, potrzebuje wiedzy i inspiracji. Dużo mówi się o kulturze wellbeingu, ale bardzo często jedynie w kontekście architektury, przestrzeni biura, kolorowych ścian i owoców w kuchni.

Wellbeing przede wszystkim wymaga tworzenia długoterminowych strategii w zakresie budowy kultury organizacyjnej uwzględniającej wielowymiarowe podejście człowieka we wszystkich jego rolach życiowych. Zwłaszcza, że tempo zmian technologicznych nie sprzyja zdolności człowieka do adaptacji. W dzisiejszych czasach, w czasach nadmiaru to poczucie sensu jest jedną z najbardziej poszukiwanych wartości. 

Konkurs na firmę Przyjazną Rodzinie/Firmę Przyjazną Człowiekowi ma na celu wyróżnienie tych pracodawców, którzy patrzą szeroko, dostrzegają wagę dobrze funkcjonującej rodziny dla całego ekosystemu społecznego i wiedzą, że są zwyczajnie jego częścią i mają na niego duży wpływ” – tłumaczy Zofia Dzik.

Świadomość na temat efektywności, jaką niesie ze sobą łączenia życia zawodowego z rodzinnym rośnie z roku na rok i powinna być coraz ważniejszym fragmentem strategii firm. Polskich pracodawców czeka jednak dużo pracy w budowaniu swojego employer brandingu w oparciu o dobrą kulturę pracy, w której faktycznie zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika. 

Celem konkursu jest wyróżnienie pionierów i przekazanie szerokiej inspiracji, podnoszenie świadomości i propagowanie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości, integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników oraz dbałości o miejsce pracy i wsparcie w czasach kryzysu i restrukturyzacji.

Więcej o konkursie tutaj

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego www.ibrpolska.pl

Partnerami wspierającymi są:
Google Cloud, Konfederacja Lewiatan, THINKTANK, LiderSHE, Fundacja Liderek Biznesu, Vital Voices Poland, Sukces Pisany Szminką, Great Place to Work, Praca.money.pl

Instytut Humanites 

Od ponad 10 lat działa systemowo w obszarze szerokiego ekosystemu społecznego łącząc obszar rodziny, biznesu i środowiska pracy, edukacji oraz kultury i mediów działa na rzecz rozwoju świadomego, otwartego poznawczo oraz jednocześnie wrażliwego i wewnętrzne sterowalnego człowieka, który sprosta wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja. Działania Instytutu Humanites to przypomnienie, że człowiek to jednak coś więcej niż rozum i konsumpcja. Jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ na człowieka mega zjawisk takich jak: kryzs więzi, rozpad wielopokoleniowej rodziny, rosnące poczucie samotności, infodemia oraz wskazywał jak istotne jest niezgubienie w tym pierwiastka humanizmu.    

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Od 2012 roku Instytut Humanites, będący inicjatorem Kampanii Dwie Godziny dla Rodziny (2h4family), zachęca setki organizacji i firm do działań na rzecz harmonijnego łączenia ról w życiu zawodowym i prywatnym, wzmacniania relacji osobistych i społecznych, przeciwdziałania niepokojącym zjawiskom społecznym, takim jak samotność czy kryzys więzi. Konkurs na najciekawsze przeprowadzenie kampanii ma promować dobre praktyki, być inspiracją.

Rok 2020 dla wszystkich pracodawców był wyjątkowo trudny. Kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 okazał się testem na przywództwo. Wiele organizacji ten test zdało pozostając wiernym swoim wcześniejszym deklaracjom, że człowiek to coś więcej niż pracownik. Dla wielu organizacji umożliwienie pracownikom wyjścia dwie godziny wcześniej 15 maja było w tym roku bardzo trudne, dlatego wspólnie tworzyliśmy nowe rozwiązania na realizację założeń inicjatywy bliskości w warunkach domowych.  Na szczęście nie tylko dotychczasowi uczestnicy nie zawiedli, ale wiele nowych firm włączyło się w naszą inicjatywę. Poszerzenie kampanii 2h4family o wymiar „human” okazało się niezwykle istotne, a uczestnicy naszej inicjatywy znaleźli wiele nowatorskich rozwiązań na realizację kampanii 2h4family/2h4human w zmienionej formule, ku zadowoleniu swoich pracowników.

Otrzymaliśmy również więcej prezentacji konkursowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wybór laureatów był jeszcze trudniejszy niż w latach ubiegłych. Po burzliwych naradach Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić następujące realizacje:

Miejsce 3 – Veolia Centrum Usług Wspólnych – za uwzględnienie inicjatyw kierowanych zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców kampanii 2h4family. Nagrodą jest jedno zaproszenie na VIII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites, do tego zestaw 10 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz nagroda książkowa.

Miejsce 2 – DOEHLER Sp. z o.o. – za kreatywność i pomysł polegający na tworzeniu filmów o rodzinach pracowników i za bardzo dokładne pomiary efektywności kampanii w swoich spółkach mimo niesprzyjających warunków. Nagrodą są dwa zaproszenia na VIII edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz nagrodę książkową.

Miejsce 1 – TAURON Polska Energia S.A., za imponujące rozbudowanie kampanii 2h4family/2h4human i wykorzystanie całego jej potencjału.

Nagrodą główną jest voucher na rodzinny pobyt w Hotelu Bukovina, dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci, dwa zaproszenia na VIII edycję konferencji Humanites dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME.

Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić: Grupę Profesja, INTRUM, NETIA oraz ZWAE przekazując nagrody książkowe oraz 50% zniżki na udział w VIII edycji konferencji Humanites dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites.

Instytut Humanites dziękuje wszystkim uczestnikom i partnerom kampanii Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA za tworzenie z nami tegorocznego globalnego ruchu na rzecz bliskości.

W tym roku nie tylko przekroczyliśmy swoim zasięgiem ocean docierając do Stanów Zjednoczonych, ale liczba uczestników osiągnęła magiczną liczbę 1000 organizacji. W obliczu niesprzyjających warunków jest to imponujący wynik i jesteśmy z niego bardzo dumni.

Cieszymy się, że byliście z nami, a już wkrótce rozpoczniemy przygotowania do kolejnej edycji, której hasło przewodnie to „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”.

Zapraszamy do kontaktu firmy, które chciałyby włączyć się w realizację kolejnej edycji 2h4family/2h4human w charakterze partnera kampanii.
Nasz adres e-mail: biuro@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Tegoroczna akcja postawiła człowieka w centrum wydarzenia, stąd: „Dwie Godziny dla Rodziny” zmieniły się na #DwieGodzinydlaCzłowieka”.

Podkreślamy także kluczową rolę i odpowiedzialność pracodawców za przeprowadzenie ludzi przez obecny kryzys społeczny i gospodarczy.

Wielu z nich zdało test z przywództwa mimo przeciwności wynikających z koronawirusa, co pokazują poniższe wyniki:

Instytut Humanites pragnie serdecznie podziękować za ogromne wsparcie
i zaangażowanie partnerów, bez których tegoroczna kampania nie doszłaby do skutku.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

5 czerwca o 21:00 na terenie Global EXPO  licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazję obejrzeć aż dwa filmy – jeden przeznaczony dla młodszych widzów – „Munio – Strażnik Księżyca”, a dla publiczności powyżej 15 roku życia propozycją wieczoru była „Bastylia”. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które umożliwiało oglądanie jednocześnie dwóch propozycji filmowych odbyło się we współpracy Instytutu Humanites z PFR TFI.

Mimo kapryśnej pogody mieliśmy komplet widzów i bawiliśmy się świetnie. Nawet w trudnych czasach możemy być razem, wspierać się i inspirować w myśl idei Humanites. Dziękujemy naszemu partnerowi głównemu: PFR TFI oraz Fundacji Rozwoju Kinematografii za możliwość realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Zapraszamy! Już 5 czerwca KINO SAMOCHODOWE Humanites

dla wszystkich, dla dorosłych i dzieci. Dwa równoległe seanse jednego dnia! Wydarzenie jest BEZPŁATNE, wymagana jest tylko rejestracja i podanie

KODU: KinoHumanites

Link : https://app.evenea.pl/event/kinosamochodowehumanites/

Liczba miejsc ograniczona!

Globalny Ruch Społeczny Humanites #2GodzinyDlaRodziny #2GodzinyDlaCzłowieka nie zwalnia nawet w trudnych czasach. Zanim wrócimy do kin i teatrów, wyjedziemy na wakacje chcemy was zaprosić do spędzenia czasu z nami w sposób wyjątkowy. Instytut HUMANITES wraz z partnerem głównym PFR TFi w ramach Pokoleniowego Klubu Filmowego Humanites zaprasza na jedyne takie wydarzenie w Warszawie (godz. 21:00, Global Expo, Modlińska 6D).

Dziękujemy Partnerom: @PFRTFI, Fundacja Rozwoju KInematografii, @Reputation Managers

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Inicjatywa z Polski zmienia się w międzynarodowy ruch społeczny.
Już około miliona pracowników z ponad 600 polskich i międzynarodowych firm w Polsce i 12 innych krajach wyjdzie 15 maja br. z pracy dwie godziny wcześniej, by ten czas spędzić z najbliższymi. Dla pracodawców uczestniczących w akcji „Dwie Godziny Dla Rodziny” to sposób na pokazanie, że dostrzegają wagę integracji ról społecznych i zawodowych swoich pracowników.
– Tworzenie środowiska pracy, które sprzyja łączeniu ról, budowaniu trwałych relacji, wyzwala kreatywność i w efekcie przyciąga talenty, nie jest dziś niczym nadzwyczajnym. Jest koniecznością, ale również powinnością biznesu. Jest bazą, aby tworzyć zaangażowany zespół, rozwijać innowacyjne i konkurencyjne organizacje, a także, co niezwykle istotne, zdrowe emocjonalnie społeczeństwo w obliczu nasilających się zjawisk samotności i rozpadu rodzin. Biznes to nie tylko siła wpływu ekonomicznego, to ogromna niewykorzystana siła wpływu społecznego – mówi Zofia Dzik, wieloletni menedżer i Prezes Instytutu Humanites.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Polska akcja inspiruje do zmian firmy europejskie

Kolejne firmy, organizacje i instytucje dołączają do grona blisko 800 polskich i międzynarodowych firm, które zdążyły już w tym roku wziąć udział w akcji „Dwie Godziny Dla Rodziny”. Akcja trwa zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, zachęcając do działań na rzecz harmonijnego łączenia ról w życiu zawodowym i prywatnym, wzmacniania relacji osobistych i społecznych. Firmy, które chcą uczestniczyć w kampanii i umożliwić pracownikom wyjście z pracy symboliczne dwie godziny wcześniej, mogą rejestrować swoje zgłoszenia jeszcze do końca maja.

– Samotność dotyka 50% Europejczyków, pogarsza się też ich kondycja psychiczna. Żyjemy w stresie i pod presją, zaniedbujemy relacje. Akcja realizowana za pośrednictwem pracodawców pokazuje, że w ich interesie jest tworzenie środowiska pracy, które pozwala ludziom budować szczęśliwe życie i odnajdywać sens, bo w efekcie zyskują zaangażowany, kreatywny zespół i bardziej innowacyjny biznes, a świat zdrowsze społeczeństwo, mówi Zofia Dzik, wieloletni menadżer i Prezes Humanites.

Zapoczątkowana przez Instytut Humanites osiem lat temu akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” staje się ruchem globalnym. Od 2017 roku uczestniczą w niej pracodawcy z innych krajów, m.in. Niemiec, Czech, Finlandii, Bułgarii, Litwy czy Słowacji. W tym roku dwie godziny wcześniej wyszli z pracy także pracownicy firm z Węgier i Wielkiej Brytanii, co oznacza, że akcja objęła 15 krajów (licząc Polskę). Uczestniczy w niej blisko 800 podmiotów – firm, grup kapitałowych, samorządów, szkół, organizacji i instytucji. Od ubiegłego roku ich liczba zwiększyła się o 170, tylko w dniu akcji (15 maja 2019) zgłosiło się do niej kilkudziesięciu pracodawców. Firmy, które jeszcze tego nie zrobiły, mogą rejestrować zgłoszenia jeszcze do końca maja. Zrealizują akcję w czerwcu, umożliwiając pracownikom wyjście z pracy dwie godziny wcześniej, by mogli oni ten czas spędzić z rodziną.

Wśród uczestników wydarzenia znajdują się takie spółki, jak Grupa Tauron, Grupa Erbud, Storck, Mostostal, K2, Grupa KGHM, Santander Bank, Credit Agricole, Bank BNP Paribas, ENEL-MED, Grupa Allianz, Grupa ATM, Veolia, Grupa Bosch, Pentacomp, Dachser, Electrolux, Roche, GFK Polonia, Microsoft, Oracle, Grupa Orlen, Wedel, Arcelor Mittal, Atena, Muzeum Polin, Questa, Siemens, ZWAE, Tchibo, Radio Zet, Grupa Agora, Grupa WP  i wiele innych.

Świat z każdym rokiem przyspiesza. Uczymy się coraz szerzej wykorzystywać nowe technologie, ale też gubimy gdzieś fundamenty naszego człowieczeństwa, tracąc zdolność rozmowy i spłycając więzi do lajków. Potrzebne są nam umiejętności, by  mądrze korzystać z innowacji, a jednocześnie refleksja nad tym, jak  bardziej świadomie korzystać z nowych technologii, a nie stawać się ich niewolnikiem. Technologia bowiem sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, to my nadajemy jej znaczenie – mówi Zofia Dzik, wieloletni menadżer i Prezes Humanites, fundacji, która od lat zajmuje się tematem Człowieka i Technologii.

Mamy jedno życie w wielu rolach

Akcja „Dwie Godziny Dla Rodziny” jest symbolem integracji życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła „Mamy jedno życie w wielu rolach”. Uczestnictwo w niej to ważny element tworzenia przyjaznego środowiska pracy, troski o kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. Światowe badania dowodzą przy tym, że spełnieni prywatnie i zawodowo pracownicy są bardziej efektywni, bardziej angażują się, chętniej realizują cele biznesowe firm, dużo rzadziej zmieniają pracę. Świadomość tego faktu rośnie, jednak Polska nadal pozostaje w tyle za średnią światową (badanie „Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu” przeprowadzone przez IESE Business School University of Navarra oraz Instytut Humanites, 2019). 63% pracowników twierdzi, że pracuje w środowiskach, które utrudniają integrację życia rodzinnego i zawodowego, a 17% określa swoje środowisko pracy jako toksyczne (12% na świecie). Tylko 37% polskich pracowników postrzega swoje środowisko pracy jako takie, które wspiera integrację życia rodzinnego i zawodowego (49% na świecie).

Razem, a nie obok siebie

Jakie jest Twoje ukochane miejsce na ziemi? Kim z zawodu chcieli być Twoi rodzice? Gdzie poznali się Twoi dziadkowie? Dokończ zabawę, słowo, historię. Zagrajmy w rymowanki czy skojarzenia. To przykłady pytań i poleceń międzypokoleniowej gry ASK ME, która została stworzona na potrzeby akcji. Tegoroczne hasło „Małe i Duże Rodzinne Podróże” zachęca do wspólnego podróżowania, inspiruje do odkrywania rodzinnych tajemnic. Zwraca uwagę na bliskość i wartość relacji, pomaga lepiej zrozumieć bliskich, obudzić ciekawość drugiej osoby.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

VII edycja Akcji Dwie Godziny dla Rodziny za nami. Przedstawiamy podsumowanie wszystkiego co zdarzyło się w ramach przeprowadzonych działań. Dziękujemy partnerom i uczestnikom Akcji. Już dziś rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji pod hasłem „Małe i duże rodzinne podróże”.

Zapraszamy do współpracy.

[aby pobrać prezentację kliknij na grafikę poniżej]

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

Do tegorocznej edycji Akcji Dwie Godziny dla Rodziny dodaliśmy nowy element, który na stałe wejdzie do harmonogramu Akcji – Konkurs na najciekawsze przeprowadzenie Akcji w firmie. Dla nas organizatorów Akcji informacje i prezentacje tego jak firmy realizują Akcję jest nie tylko przyjemnością, ale ważną informacją o tym, co robimy i jak wpływamy na firmy i ludzi.

Oto lista nagrodzonych firm VII Edycji:

 • Miejsce 1 – firma ZWAE (Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych)
  [Nagroda: Warsztaty w firmie dla max 20 osób na temat integracji życia zawodowego i prywatnego i 3 zaproszenia na konferencję z cyklu „Przyszłość Lidera i Przywództwa” 28 lutego 2019]
 • Miejsce 2 – VEOLIA CUW
  [Nagroda: 2 zaproszenia na konferencję z cyklu „Przyszłość Lidera i Przywództwa” 28 lutego 2019 plus zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME]
 • Miejsce 3 – TAURON CIEPŁO
  [Nagroda: 1 zaproszenie na konferencję z cyklu „Przyszłość Lidera i Przywództwa” 28 lutego 2019]

Zespół Fundacji Humanites docenił poszczególne firmy za:
– firmę ZWAE, która weszła do Akcji w „wysokiego C”, za stworzenie własnej Gry „Odkryj z nami Pomorze” oraz za zainspirowanie się Ideą Akcji i wprowadzenie letniego czasu pracy, pozwalającego na lepsze zaplanowanie czasu z rodziną – BRAWO!!!
– firmę Veolia, za wejście do Akcji za sprawą inicjatywy pracownika zgłoszonej w portalu inicjatyw pracowniczych 😊
– firmę Tauron Ciepło za ciekawą i profesjonalną komunikację z pracownikami i zachęcenie pracowników do podzielenia się osobistymi, rodzinnymi przeżyciami.

GRATULUJEMY!

Oto nagrodzone prezentacje:

     

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

Warunkiem udziału w akcji jest zgłoszenie swojej organizacji poprzez formularz na stronie 2godzinydlarodziny.pl oraz zainspirowanie swoich pracowników do spędzenia wartościowego, unikatowego czasu ze swoimi najbliższymi. Na stronie 2godzinydlarodziny.pl dostępne są materiały graficzne do pobrania oraz propozycja komunikacji z pracownikami oraz ciekawe pomysły na realizację akcji.

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny realizowana jest przez Fundację Humanites od 7 lat. Przez ten czas stała się ideą łączącą pracodawców i pracowników wokół jednej wartości – RODZINY –  i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń społecznych. 90% firm biorących udział w Akcji daje swoim pracownikom symboliczne dwie dodatkowe godziny wolnego czasu, aby zwrócić uwagę na znaczenie nawiązywania i podtrzymywania relacji w rodzinach.

 

Dołącz do akcji ze swoją Firmą. Znajdź się w gronie firm przyjaznych rodzinie.

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

W wyścigu o pracowników coraz ważniejsze staje się budowanie marki takiego pracodawcy, który pomaga zrealizować nie tylko cele zawodowe, ale i prywatne. Co roku kilkaset tysięcy pracowników kończy 15 maja wcześniej pracę i kilkaset firm w Polsce dzięki akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacji Humanites wysyła czytelny sygnał dla świata biznesu: inwestujemy w wartości rodzinne i relacje długoterminowe z naszymi pracownikami.

Firmy poświęcają coraz więcej czasu, energii oraz pieniędzy na bardzo wyrafinowane systemy motywacyjne zapominając, że zaangażowanie ludzi zależy również np. od poczucia sensu w pracy, godności czy poczucia wpływu, oraz od tego czy pracodawca dostrzega w nich nie tylko pracowników, ale zwyczajnie ludzi, którzy są również ojcami, matkami, synami i córkami.

Badania przeprowadzone wśród 10 tysięcy menadżerów z 70 krajów wykazały, że najważniejszą wartością dla nich jest rodzina. Jednocześnie na pytanie: „Która wartość jest najbardziej zagrożona” odpowiedź brzmiała również rodzina. Zaangażowanie pracowników to dzisiaj nie luksus, lecz konieczność, a wszystkie relacje biznesowe i prywatne działają jak naczynia połączone. Zadowolony z życia rodzinnego pracownik, z pewnością będzie bardziej zaangażowany w obowiązki zawodowe.

Spędźcie czas z bliskimi

Dlatego Fundacja Humanites, inicjator ogólnopolskich obchodów Dnia Rodziny zaprasza wszystkich pracodawców i pracowników do włączenia się już po raz szósty do Akcji Społecznej „Dwie Godziny dla Rodziny”. Zachęca, aby 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodzin) firmy pozwoliły pracownikom skończyć dzień pracy o symboliczne dwie godziny wcześniej, po to, aby spędzili ten czas z bliskimi, na przykład na dobrej międzypokoleniowej rozmowie. Te dwie godziny to oczywiście symbol, zarówno ze strony pracodawców, jak i rodzin – wiadomo, że tych godzin refleksji i troski o nasze więzi rodzinne potrzebujemy znacznie więcej i to każdego dnia, a nie tylko od święta – podkreśla Amanda Szeligowska koordynator akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”.

Celem Fundacji Humanites jest inspiracja do odświeżenia rodzinnych relacji, „odkrycia na nowo” bliskich osób, ocalenia od zapomnienia wspomnień, zrozumienia swoich korzeni. Co roku Fundacja podpowiada, jak można spędzić „Dwie Godziny dla Rodziny” np. na rozmowie o dziadkach i krewnych, o marzeniach, rodzinnych zwyczajach i tradycjach, czy o starych zdjęciach. W tym roku motywem przewodnim akcji jest „GOTOWANIE NA RODZINNYM PLANIE”.

 

Dzień Rodziny dla rodziny

Po raz pierwszy Akcję Społeczną „Dwie Godziny dla Rodziny”, Fundacja Humanites zorganizowała w 2012 roku, inaugurując ogólnopolskie obchody Dnia Rodzin. Od tego czasu setki firm, od małych przedsiębiorstw po wielkie korporacje, co roku w ten właśnie sposób inspirują swoich pracowników do dbania o rodzinne relacje. „Dwie Godziny dla Rodziny” zostały wymienione przez pracowników na liście najważniejszych czynników tworzących klimat dobrego miejsca pracy (ogólnopolska sonda przeprowadzona wśród pracowników firm i korporacji „Great Place to Work 2017”).

Zasięg akcji z roku na rok jest coraz większy. Jak dotąd udział wzięło ponad 500 polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych, a także uczelnie wyższe i samorządy. W tym roku do Akcji zgłosiło się już ponad 100 firm.

 Kiedy rozpoczynaliśmy akcję sześć lat temu idea równowagi miedzy życiem zawodowym i prywatnym, znana jako work – life balance, dopiero pojawiała się w świadomości pracodawców. Przez dwie dekady hołdowano tezie, że rzeczywistość zawodowa i życie prywatne to dwa odrębne światy, a kariera zawodowa wymaga bezwzględnej dyspozycyjności. Fundacja Humanites postawiła sobie za cel zmianę tego paradygmatu. Wierzymy, że mądre integrowanie życia prywatnego i zawodowego (work-life integration)  jest możliwe – stwierdza Zofia Dzik prezes Fundacji Humanites.

Co roku Fundację w tym działaniu wspiera wiele znanych osób jak np. Zbigniew Wodecki, Stanisław Soyka, DJ Wika, Mezo, Prof. Jerzy Bralczyk, z którymi wywiady na temat ich wspomnień, marzeń i wartości, którymi kierują się w życiu, można obejrzeć na stronie http://2godzinydlarodziny.pl/category/video/ .

Partnerami Akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” są:  Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Hotel Bukovina, LiderSHE, PKN ORLEN S.A., Radio Warszawa, Reputation Managers, Sukces Pisany Szminką, Think Tank oraz Wirtualna Polska. Akcja ma również wsparcie ONZ.

Wszystkie szczegóły, warunki uczestnictwa i inspiracje można znaleźć na stronie 2godzinydlarodziny.pl .

Dziś pracodawcy wiedzą, że budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach ważnych dla pracownika to nieodłączny element employer brandingu, czyli kreowania marki pracodawcy.

Jak podaje „Business Insider” ponad połowa (57 proc.) zatrudnionych twierdzi, że właśnie dodatki i benefity decydują o tym, czy rozważyć przyjęcie nowej oferty pracy. Co ciekawe 80 proc. z nich uważa, że woli otrzymać bonusy w postaci np.: większej ilości wolnego czasu, niż finansową podwyżkę. Pracodawcy coraz więcej inwestują w pogramy integrujące zawodową i rodzinną sferę życia. Przekłada się to na zdolność do pozyskania oraz utrzymania pracowników, a także wzrost ich motywacji. Jak wskazuje najnowszy raport Aon Hewitt, stworzony na podstawie informacji uzyskanych od ponad 5 mln pracowników z ponad 1000 organizacji na całym świecie w latach 2015-2016, poprawa poziomu zaangażowania wśród pracowników to wymierna korzyść dla firmy. Badania pokazują, że 5-procentowy wzrost zaangażowania pracowników wiąże się z 3-procentowym zwiększeniem przychodu w organizacji w kolejnym roku.

Do 15 maja można zgłosić swoją firmę do akcji wypełniając formularz na stronie 2godzinydlarodziny.pl

Akcji towarzyszy konkurs na hasło przewodnie kolejnej edycji, w którym główną nagrodą jest rodzinny weekend w Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej.

Gotowanie na Rodzinnym Planie

Tegoroczna edycja akcji odbędzie się pod hasłem „Gotowanie na Rodzinnym Planie”. Od zarania ludzkości to właśnie wspólne przygotowywanie posiłków oraz ich wspólne spożywanie było kluczowym elementem cementowania bliskich relacji. Stąd też w tym roku fundacja Humanites powraca do korzeni, by uświadomić ludziom wagę wspólnego spędzania czasu przy stole, przy okazji podpowiadając, że może się to stać niezapomnianą przygodą dla całej rodziny. Zainspirujmy się zatem smakami dzieciństwa, zaangażujmy zarówno doświadczonych szefów kuchni (np.: nasze mamy i babcie), jak również tych najmłodszych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tym polu i po prostu cieszmy się swoją obecnością. Chodzi o to, aby gotowanie na rodzinnym planie stało się stałym i wyczekiwanym elementem naszego życia i inspiracją do rozmów bez patrzenia na zegarek. W takich chwilach nie jesteśmy już tylko mamą, tatą, dzieckiem, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem – stajemy się szczęśliwą Rodziną.

Kontakt: Zofia Dzik – Prezes Zarządu Fundacji Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania email: zofia.dzik@humanites.pl.

Amanda Szeligowska – Koordynator akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania tel. 505 976 309, email: amandaszeligowska@humanites.pl.

INFORMACJE DODATKOWE:

Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada 15 maja. Został ustanowiony w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Fundacja Humanites założona została we wrześniu 2010 roku przez grupę zaangażowanych zawodowo rodziców jako Think Tank budowy kapitału społecznego. Głównym celem Fundacji Humanites (www.humanites.pl) jest wsparcie współczesnej, zapracowanej rodziny w kontekście budowania zdrowych, trwałych więzi oraz kształtowania rozwoju młodego pokolenia i jego systemu wartości. W swoich działaniach fundacja bierze pod uwagę szereg wyzwań dzisiejszego świata, takich jak zalew informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu. Projekty Fundacji Humanites charakteryzują się systemowym podejściem i koncentrują się na czterech kluczowych obszarach, które mają istotny wpływ na kształtowanie wzorców i wartości młodych ludzi. Te obszary to:

 • Rodzina jako pierwsze miejsce skąd czerpiemy wzorce życiowe;

 • Środowisko Pracy jako miejsce w którym realizujemy swój potencjał i jesteśmy nośnikami wybranych wartości i wzorców;

 • System Edukacji, gdzie dzieci i młodzież spędzają gros swojego czasu na lekcjach i w ramach grup rówieśniczych;

 • Świat Mediów, który ma ogromny wpływ wzorcotwórczy.

Oprócz obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny i akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania realizuje innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty „Akademia Przywództwa Liderów Oświaty” z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki. Organizuje cykl konferencji „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?” z udziałem wyjątkowych i inspirujących liderów biznesu z Polski i z zagranicy. Promuje i wdraża program autorstwa Zofii Dzik „Spójne Przywództwo” oparte na zrównoważonym rozwoju człowieka. Fundacja prowadzi także portal społecznościowy dla rodziców www.mamrodzine.pl

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

Fundacja Humanites, ma przyjemność zaprosić Państwa do

do VI Edycji Akcji Społecznej:

„DWIE GODZINY DLA RODZINY”

dedykowanej Pracodawcom, Pracownikom i ich Rodzinom,

Dobre relacje są kluczem do udanego życia prywatnego i zawodowego! 

Temat przewodni tegorocznej edycji to:

GOTOWANIE NA RODZINNYM PLANIE”.

Człowiek w pracy jest nie tylko pracownikiem, ale nadal ojcem, matką, synem, córką, bowiem wchodzi do niej z bagażem swoich ról społecznych.

VI edycja corocznej Akcji Społecznej Fundacji Humanites „Dwie Godziny dla Rodziny”, którą sześć lat temu Fundacja Humanites zainicjowała ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maja). Pięć lat akcji to setki firm, instytucji, organizacji i samorządów, które dołączyły do naszej akcji (szczegóły na stronie 2godzinydlarodziny.pl) i setki tysięcy pracowników, którzy kończą dzień pracy w Dniu Rodzin wcześniej o symboliczne dwie godziny!

Badania przeprowadzone wśród 10 tysięcy menadżerów z 70 krajów wykazały, że najważniejszą wartością dla nich jest Rodzina. Jednocześnie na pytanie: „Która wartość jest najbardziej zagrożona” odpowiedź brzmiała również Rodzina (Stan Slap, „Burry my heart in the conference room B”)
W ostatnich dwóch dekadach hołdowano tezie, że rzeczywistość zawodowa i życie prywatne to dwa odrębne światy, a kariera zawodowa wymaga bezwzględnej dyspozycyjności i zaangażowania.

Powstała szkodliwa, fałszywa alternatywa: przeciwstawienie życia rodzinnego i oddania sprawom firmy zawarta również w sformułowaniu „work life balance”. My wierzymy, że kierunkiem jest mądre integrowanie życia zawodowego i prywatnego, bo mamy jedno życie w różnych rolach!

W przyspieszającej z każdym rokiem rzeczywistości, w ramach akcji zachęcamy do pobycia z bliskimi i dobrej międzypokoleniowej rozmowy, tak w rodzinach jak i w pracy, wokół innego tematu: w tym roku motywem przewodnim jest: GOTOWANIE NA RODZINNYM PLANIE

Partnerami akcji od lat są również: Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Hotel Bukovina, LiderSHE, PKN ORLEN S.A., Radio Warszawa, Reputation Managers, Sukces Pisany Szminką, Think Tank, Wirtualna Polska. Akcja ma również wsparcie ONZ.

Co roku wspiera nas wiele znanych osób – zachęcamy do zapoznania się z wywiadami z wieloma ciekawymi i znanymi osobami jak np. Zbigniew Wodecki, Stanisław Soyka, DJ Wika, Mezo, Prof. Jerzy Bralczyk, Tomek Kopeć, Jacek Rakowiecki, Zbigniew Gajewski, Agnieszka Wosińska, Rafał Królikowski, Piotr Gospodarczyk, Prof. Witold Orłowski i wiele innych osób http://2godzinydlarodziny.pl/category/video/ o naszej Akcji również w Pytaniu na Śniadanie.

Zapraszamy do wspólnej refleksji i zabawy poprzez aktywny udział i zgłoszenie swojej Firmy do Akcji – ale przede wszystkim do zainspirowania swoich pracowników, do dowiedzenia się czegoś nowego o swoich bliskich lub ocalenia od zapomnienia ważnych okruchów wspomnień – w tym roku wokół gotowania i wspólnego jedzenia!

Deklarujemy, że Rodzina jest dla nas ważna – ale jak często rozmawiamy z najbliższymi o rzeczach innych niż tylko bieżące sprawy? A jak mówił Stanisław Jerzy Lec: „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem…”

Wszystkie szczegóły, warunki uczestnictwa i inspiracje na naszym serwisie 2godzinydlarodziny.pl

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email