Exemple

Śniegowa kula dobra

 

fot. Geberit

Wolontariusze remontują szkołę na Żytniej w Warszawie!!

Od kilku lat osoby z Zarządu firmy Geberit (dawniej Sanitec Koło) wspierały nasz Instytut w projekcie APLO (Akademii Przywództwa Liderów Oświaty) jako coache/ mentorzy – wolontariusze współpracujący z uczestnikami programu. W tym roku ta współpraca zaowocowała niezwykłym pomysłem i wielkim projektem, gdzie Grupa Geberit wraz ze swoimi pracownikami zdecydowała o dokonaniu generalnego remontu wszystkich łazienek w jednej ze szkół, z którą współpracowaliśmy w ramach APLO.

W ramach procesu wyboru szkoły do remontu, Geberit we współpracy z Instytutem Humanites wybrał Szkołę Podstawową nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. Szkoła działa w bardzo trudnym środowisku. Mamy zatem nadzieję, że dzięki niezwykłej postawie firmy Geberit i jej pracowników szkoła będzie miejscem, do którego jeszcze chętniej będą przychodzić dzieci z całej dzielnicy wspierając dobrą integrację i przyjazny rozwój dzieciaków w przyjaznym, świeżym otoczeniu! A my cieszymy się, że dobro się pomnaża:)

A tak o projekcie pisze Daniela Bartosiak, Dyrektorka SP 166: „Od 25 czerwca 2016 r. rozpoczął się generalny remont łazienek szkolnych, włącznie z wymianą rur kanalizacyjnych, glazury, armatury i wyposażenia sanitariatów. Projekty łazienek szkolnych w ramach konkursu opracowali uczniowie z rodzicami. To niepowtarzalnie przedsięwzięcie jest ,,wielką sprawą” dla społeczności szkolnej. Realizowany projekt poza tematyką zawartą w nazwie, poszerza treści programowe w zakresie: dobroczynnego działania wody, wydajnego gospodarowania nią, higieny i zdrowia. Ponadto projekt jest dla młodego pokolenia wspaniałym przykładem postaw społecznych kierownictwa i pracowników firmy, którzy poza pracą zawodową, angażują się w pracę wolontariacką na rzecz naszych uczniów. Ważnym elementem integracyjnym będzie jesienny pobyt młodzieży ze Szwajcarii, która pod kierunkiem instruktorów wykona pokazowo szereg prac remontowo-montażowych, które – być może – na tyle zainteresują naszych uczniów branżą sanitarną i nowoczesnymi technologiami sanitarnymi, że wpłynie to na ich wybór ścieżki zawodowej.

W imieniu uczniów, rodziców, pracowników, organu prowadzącego i własnym bardzo dziękuję za tak duże wsparcie środowiskowe firmie Geberit, zwłaszcza p. Marcie Gostkowskiej i p. Justynie Zborowskiej, kierownictwu i wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie pracownikom firmy Geberit, a także Instytutowi Humanites, współpracującej ze szkołą w ramach APLO, bez której udziału realizacja projektu nie byłaby możliwa.”

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Program Pomocy Psychologicznej Assistance

Pierwsza Pomoc w sytuacjach kryzysowych w życiu prywatnym pracownika.

Czy jako osoba zarządzająca doświadczyłeś kiedykolwiek w zespole:

 • obniżenia efektywności pracy ludzi ze względu na chorobę pracownika lub bliskiej jej osoby
 • obniżenia efektywności pracy ludzi ze względu na problemy w życiu prywatnym – w relacji z współmałżonkiem, parterem, z dziećmi
 • depresji wśród podwładnych Ci osób
 • obniżenia motywacji pracownika po stracie bliskiej osoby

Zarządzając przedsiębiorstwem jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim za ludzi, którymi zarządzamy. Jest to nie tylko element społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również konieczność. Bowiem, aby osiągnąć nasze cele biznesowe potrzebujemy zaangażowanych pracowników.

W ostatnich latach nasze życie osobiste w bardzo istotnym stopniu nasiąknęło pracą a pojęcie efektywności wkroczyło do naszego życia prywatnego. Praca i dom stały się naczyniami ściśle połączonymi.

Prawdziwy lider to taki, którego celem jest nie tylko sam wynik finansowy, ale również rozwój ludzi, z którymi pracuje.

Kilka lat naszej działalności pokazały, iż wiele organizacji na zasadach nieformalnych zwracało się do nas z prośbą o wsparcie swoich pracowników w sytuacjach kryzysowych związanych z ich życiem prywatnym.

 

Postanowiliśmy zatem  zaoferować wyjątkowy program obejmujący w zależności od danego zdarzenia, które dotyka naszą kadrę zarządzającą lub naszych pracowników:

 • Każdorazowo indywidualnie dobraną opiekę/poradę eksperta (rekomendacja 1 lub dwóch osób) Współpracujemy z kilkudziesięcioma ekspertami z różnych dziedzin między innymi: psychologami, mediatorami, socjologami czy pedagogami.
 • Dostępność eksperta w krótkim horyzoncie czasu.
 • Wysoki poziom profesjonalizmu i pełną dyskrecję.

Firmy zainteresowane naszym Programem Pomocy prosimy o kontakt na adres: biuro@humanites.pl

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli

W listopadzie 2013 rusza projekt „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia warszawskich nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r, a jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. Pierwszym działaniem będzie diagnoza potrzeb, następnie – na podstawie jej wyników – zrealizowane zostaną 2 cykle doskonalenia. Ważnym działaniem w ramach projektu będzie utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Nasz Instytut jest jednym z partnerów realizujących projekt i aktywnie włącza się w niego, jako jednostka mająca przeprowadzić cykl szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Projekt jest pilotażowym i obejmuje 137 szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych), a także 13 przedszkoli. Z tej liczby 45 miejsc jest przeznaczonych dla szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej oraz 45 miejsc dla szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami powyżej średniej. Informacje o sposobie kwalifikacji szkół i placówek (zgodnie z opracowanym regulaminem naboru) będą przekazywane przez Biuro Edukacji w sierpniu br. do Wydziałów Oświaty i Wychowania Dzielnic.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Trening doskonalenia osobowości menedżerów

1 marca 2012 Instytut Humanites zorganizował Trening doskonalenia osobowości menedżerów prowadzony przez Alexandre’a Havarda. Seminarium odbyło się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Zielna”.

Program wydarzenia znajduje się TU.

Alexandre Havard to jeden z największych autorytetów w dziedzinie przywództwa. Podczas kameralnego seminarium, które Instytut Humanites miał zaszczyt zorganizować, Alexandre Havard zaprezentował założenia swojej koncepcji. Etyka przywódcy była bazą jego wystąpienia, w trakcie którego uczestnicy mogli się przekonać, że klasyczne wartości, takie jak: umiejętność podejmowania decyzji, odwaga, samokontrola, sprawiedliwość a także działanie na rzecz innych, stanowią podwaliny naszej życiowej siły, satysfakcji osobistej a także zawodowej.

Cnoty te nie stanowią kompetencji zawodowych, ale są ich nieodłączną częścią. Nie możemy na przykład komuś doradzać, nie będąc decyzyjnymi, nie możemy pracować jako psycholog jeżeli nie jesteśmy zainteresowani problemami ludzi, którzy przychodzą do nas po pomoc. Jeżeli kierujemy się w naszym życiu wyżej wymienionymi cnotami, wszystko co robimy zyskuje na wartości. Alexandre Havard w swojej koncepcji odwołuje się do największych. Za Arystotelesem, mówi, że cnoty to zalety etyczne, a człowiek kierujący się nimi w życiu to człowiek pełen zalet, ale także spełniony. Czerpie z filozofii klasycznych cnót (Platon, Arystoteles), rozszerzając je o „magnanimity” można powiedzieć wielkoduszność. „Magnanimity” to termin, który w pierwszym momencie wydaje się być niezrozumiały, ale w trakcie wykładu dochodzi do nas, że jest cnota chyba najbardziej przydatna i ceniona, jest to bowiem dążenie do rzeczy wielkich, stawianie wyzwań sobie i innym. Możemy to różnie rozumieć, ale wspólnym mianownikiem jest rozwój człowieka i uważność na innych tak myślę. Koncepcja Havarda zawiera cenne wskazówki dla osób funkcjonujących w świecie biznesu, gdzie często wartości wyższe są marginalizowane. Wiele dostępnych pozycji na temat przywództwa bazuje na podstawach psychomanipulacji i zwraca naszą uwagę na efekt końcowy czyli zysk i uzyskaniu pozycji lidera. Założenia teoretyczne Havarda dają nam coś więcej, dają nam przekonanie, że bycie liderem to misja, w której jak zawsze warto kierować się cnotami wbrew pędzącemu, nastawionemu na konsumpcję społeczeństwu. Współczesny styl życia jest zagrożeniem dla duchowości człowieka, który aby żyć w sposób satysfakcjonujący powinien rozwijać się, służyć innym, a także doświadczać pozytywnych uczuć.

 

Zobacz program konferencji.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

KONKURS „Dobry klimat dla Rodziny”

W imieniu organizatorów – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym zapraszamy do udziału w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Instytut zdjecie_rodzinaHumanites, jako inicjator obchodów Dnia Rodziny w Polsce, została zaproszona przez Parę Prezydencką do pełnienia roli Organizacji Wspierającej konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Do udziału zapraszamy wszystkie firmy, które stwarzają atmosferę przyjazną rodzinie, w których pracownicy mogą korzystać z rozwiązań pomagających łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami i udział w konkursie o Nagrodę Pary Prezydenckiej.

Przewodniki po konkursie, szczegółowe informacje, regulamin i linki do kwestionariuszy zgłaszających znajdują się na stronach www.prezydent.pl, a także na stronie partnera konkursu, firmy PWC.

Zachęcamy również do zapoznania się z listem Pary Prezydenckiej zachęcającym do udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i wspólnego promowania zatrudnienia przyjaznego rodzinie!

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Wolontariat rodzinny dla pracodawców

Czym jest Wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych grup, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez daną firmę osób. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment – CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

Czym jest wolontariat rodzinny?

Słowa uczą… a przykłady pociągają…
Wolontariat rodzinny to forma wolontariatu pracowniczego, która włącza całe rodziny w aktywność społeczną w swoim otoczeniu.
Wolontariat rodzinny jest przede wszystkim:

 • przekazywaniem pozytywnych wzorców dzieciom ucząc ich empatii, współpracy, podziału ról w zespole, brania odpowiedzialności poprzez wspólne działanie
 • propozycją zrobienia czegoś pożytecznego na rzecz naszego najbliższego otoczenia całą rodziną
 • pozytywnym wpływaniem na otoczenie
 • rozwijaniem pasji pomagania innym
 • spędzaniem czasu z rodziną i cementowania rodzinnych więzi dzięki wspólnym przeżyciom.

Instytut Humanites od wielu lat skupia się na idei wolontariatu rodzinnego jako szczególnie wartościowej formie wolontariatu pracowniczego. Dlatego wspiera organizacje swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wdrażania wartości rodzinnych w biznesie oraz rozwoju wszelkich form wolontariatu.

Realizowane projekty:
Fundacja PZU tworząc standard Wolontariatu Rodzinnego PZU zaprosiła do współpracy Instytut Humanites, jako posiadającą największy dorobek w dziedzinie relacji pomiędzy sferą zawodową a rodzinną człowieka. Projekt obejmuje wypracowanie standardów PZU dotyczących wolontariatu rodzinnego oraz wdrożenie ich w 3 wybranych regionach Polski, zaangażowanie rodzin w działalność na rzecz wybranych organizacji społecznych oraz organizacje wydarzeń dla pracowników PZU i rodzin ze społeczności lokalnej tworząc możliwość aktywizacji rodzin, jako do dalszej współpracy i popularyzacji idee wolontariatu.

Zobacz folder, który powstał po zakończeniu projektu Wolontariatu Rodzinnego PZU (pdf)

W ramach współpracy z Fundacją PZU zrealizowaliśmy już m.in. bieg na orientacje w KatowicachKrakowie i Wrocławiu

Zobacz również jak o biegu terenowym pisały media w Krakowie

Jeżeli myślisz o rozwoju wolontariatu pracowniczego oraz wolontariatu rodzinnego skontaktuj się z nami.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Gra terenowa InteGRA

InteGRA to bardzo wciągająca, ale absolutnie nie wyczynowa gra terenowa dla rodzin. Czyli nie ma strachu, każdy podoła! Odbędzie się w parku wokół Zamku na wodzie w Wojnowicach, na trzech trasach do wyboru: 3, 5 lub 7 km. Ich wybór zależy od chęci i możliwości Twoich i Twojej rodziny. To prawdziwa gra na orientację – czyli mapa, prowiant i do przodu. Zadania na trasie to punkty w terenie do odnalezienia, questy do wykonania, zagadki do rozwiązania. Krótko mówiąc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie! Trasę można pokonać pieszo, rowerem, z wózkiem.

Baw się i pomagaj!
Każdy zdobyty punkt za wykonane zadanie zamienimy na złotówkę i w ten sposób Wasz udział w InteGRZE zamienimy w finansowe wsparcie dla jednej z trzech organizacji:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
 • Stowarzyszenia Pomocy “Iskierka” we Wrocławiu.

Plan InteGRY
9:30– 11:00 Rejestracja rodzin
10:00 – start pierwszych rodzin (wyposażonych w mapy), ruszających na trasę co kilka minut
11:00 – 15:00 – powitanie powracających rodzin, dyplomy dla dzieci i ciepły posiłek

Na starcie i mecie animacje dla dzieci oraz konkurs plastyczny!

 

Organizatorzy i po co to wszystko?

Organizatorem InteGry jest Fundacja PZU przy wsparciu Instytutu Humanites. InteGra jest częścią szerszego programu mającego na celu rozwój WOLONTARIATU RODZINNEGO PZU – czyli włączania całych rodzin w aktywność społeczną w swoim otoczeniu. Operatorem rajdu jest Stowarzyszenie Tropiciel, doświadczony organizator wielu gier i rajdów na orientację.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Program Zrównoważonego Rozwoju 

Na Program Zrównoważonego Rozwoju składa się:

 • Model Spójnego Przywództwa™ to droga do transformacji obecnego modelu przywództwa w Polsce w odpowiedzi na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz oczekiwania rynku pracy
 • Konferencje dla Liderów Biznesu
 • Warsztaty dla pracowników

Rozwój poza zawodowy jest równie ważny jak rozwój zawodowy.

Są to programy i warsztaty dla liderów biznesu, osób indywidualnych oraz firm. W ramach programu propagujemy potrzebę rozwoju we wszystkich sferach życia człowieka w myśl naszego motta, że MAMY JEDNO ŻYCIE W RÓŻNYCH ROLACH. Ważne jest zatem, abyśmy rozwijali się chętnie nie tylko czysto zawodowo, ale również w sferze osobistej jako matka, ojciec, mąż, żona, etc. – zwyczajnie jako człowiek. Proponujemy rozwój w oparciu o nasz Model Spójnego Przywództwa™ oraz dziesiątki tematów, między innymi takie jak: umiejętność stawiania granic, budowanie relacji z partnerem, relacje z dzieckiem, uzależnienia, komunikacja z nastolatkiem, wybór szkoły dla dziecka, konsekwencja w wychowaniu, budowanie równowagi w życiu.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Pentatonic Game

Zapraszamy do zapoznania się z Pentatonic Game organizowaną przez Szkołę Rytmu (szkolarytmu,pl) i Instytut Humanites. Gra ta powstała w trakcie warsztatów i zabaw z dziećmi. Sprawdziła się świetnie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Mamy nadzieję, że dla nauczycieli będzie pomocna w prowadzeniu szkolnych lekcji muzyki, a rodzicom pomoże pobawić się z dziećmi w rytmiczne abc.

Jednak na czym dokładnie polega gra?

KROK 1 Barwy dźwięków

Pierwszym etapem gry jest zabawa w poszukiwanie i odkrywanie brzmienia różnych przedmiotów znajdujących się w świecie wokół nas. Poszukajmy w naszym domu, w klasie, w parku czy w ogrodzie. Postukajmy w garnki, w drewna, w dynie, instrumenty perkusyjne są wszędzie wokół nas. Wybierzmy pięć najciekawiej brzmiących przedmiotów. Grę będziemy rozgrywać na pięciu dźwiękach. W wersji trudniejszej możemy grać na dowolnej ilości przedmiotów. Zobaczmy jakie instrumenty możemy wykorzystać do gry:

KROK 2 kompozytor i naśladowca

Drugi etap gry to zabawa w kompozytora i naśladowcę. W wersji podstawowej uczestniczą w niej dwie osoby, grając na wybranych przez siebie pięciu przedmiotach. Gracz kompozytor ma do dyspozycji dwa ruchy, zagranie dwóch dźwięków, które prezentuje graczowi naśladowcy. Zadaniem naśladowcy jest powtórzenie z pamięci kolejności dźwięków. Jeżeli zrobi to poprawnie kompozytor doda następne dwa dźwięki ale odtwarzając wszystkie od początku …

Jeżeli pomyli się kompozytor gracze mogą zamienić się rolami. Jeżeli z kompozytorem gra kilka osób, zwycięża ten naśladowca, który bez pomyłki dojdzie najdalej w ilości powtórzonych dźwięków …

Trzymamy rytm

Rozgrywka może trwać tylko do 4 ruchów. Po poprawnym odtworzeniu, naśladowca ćwiczy umiejętność utrzymania płynnego rytmu, zapętlając kompozycję. Wsłuchując się w motyw rytmiczny drugi z graczy może dogrywać dodatkowe dźwięki. Powoli „robi się” muzyka. W trudniejszej wersji gry rozgrywkę można prowadzić do 6 lub 8 ruchów.

KROK 3 Pauza

Aby nasze rytmy były ciekawsze, do gry możemy wprowadzić pauzy. Będzie je symbolizował wyraźny ruch ręką w powietrzu, markowane uderzenie. Pauza bardzo nam się przyda w budowaniu rytmicznych relacji i dialogów.

Możemy pobawić się w uważne nasłuchiwanie, prowadząc grę za parawanem. Układamy identycznie brzmiące przedmioty z jednej i drugiej strony. Naśladowca odtwarza kolejność dźwięków tylko ze słuchu.

KROK 4 Flow 

Grę można prowadzić tak, aby uczestniczyło w niej aktywnie kilka osób. Każdy z graczy ma do dyspozycji po dwa ruchy …

Po 4 ruchach lub np. po 8 jeden z graczy może zapętlić rytm, pozostali mogą zacząć improwizować. Można bawić się dokładając zmienione dźwięki, zachowując jednak rytm wymyślony przez sąsiada …

KROK 5 Rytmiczne torty

Zapraszamy do muzycznej zabawy, wymyślania własnych dźwięków, rytmów, wersji gry i muzycznych improwicji …

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Rozwój tutoringu

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Warsztaty dla Rodziców

Instytut Humanites organizuje szereg warsztatów dla rodziców i małżonków wspierających budowanie zdrowych relacji w rodzinie.

Instytut Humanites współpracuje z około 100 ekspertami z między innymi takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika, psychiatria, mediacje, coaching, seksuologia, socjologia, muzykoterapia i wielu innych. Współpracujemy zarówno z osobami świeckimi jak i duchownymi we współpracy z którymi proponujemy rodzicom oraz małżonkom/partnerom między innymi następujące warsztaty:

 • Umiejętność stawiania granic
 • Lepsze łączenie życia prywatnego i pracy jest (nie)możliwe…
 • Konsekwencja w wychowaniu
 • Świadome życie – Spójne Przywództwo
 • Mój nastolatek jest kosmitą – komunikacja z nastolatkami
 • Jak być ojcem w XXI wieku?
 • Czy my się naprawdę znamy? – warsztaty dla par
 • Po co człowiekowi są emocje, zwłaszcza te trudne?
 • Budowanie zdrowego poczucia własnej wartości u dziecka
 • Sposób na autorytet
 • 10 najważniejszych umiejętności rodzica
 • Moje dziecko ciągle przesiaduje przed komputerem
 • Budowanie relacji z dziećmi po rozwodzie
 • Zatrzymać przemoc. Skąd się bierze agresja u dzieci?
 • Jak wybrać szkołę dla swojego dziecka?
 • Terapia bajką i metaforą
 • Warsztaty dla mam wracających do pracy i ich przełożonych.
 • i wiele innych.

Opracowujemy również autorskie warsztaty dostosowując się do potrzeb danej grupy rodziców.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Story z history

Już za kilka dni, dokładnie 6 listopada ruszamy z naszym nowym programem przygotowanym we współpracy z Pawłem Kudzią – byłym korespondentem wojskowym, a teraz tak zwanym prime speaker’em. Nasze nowe spotkania organizowane pod nazwą Story z history.PL to inspirujące spotkania z historią Polski opracowane przeze Pawła, i prowadzone w liceach.

W spotkaniach pt. „story z history.PL” uczestniczą uczniowie liceum, a głównymi tematami są opowieści o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, o spłacaniu „długu” przez… Amerykę – o tym co to za dług? Dlaczego są z nim związane: zniesienie niewolnictwa, początek walki o prawa cywilne w Ameryce, pierwszy American Dream, Pocahontas, Martin Luther King, futro Jeffersona, pistolety Washingtona, Akademia West Point, Alaska, Air Force One, Bruce Springsteen, skwer Hoovera, park Skaryszewki, King Kong, Brygada Pościgowa, Dywizjon 303, Mińsk Mazowiecki, prom Discovery i międzynarodowa stacja kosmiczna? Jak Polacy odwdzięczyli się w 1926 za jego spłatę, czyniąc „prawdopodobnie największy w historii ludzkości akt przyjaźni jaki jeden naród złożył drugiemu”? I jaki prezent Polska dostanie na 100-lecie niepodległości, jako bonus do spłaty długu? I co to ma wspólnego z… siedemnastowiecznymi rzemieślnikami-specjalistami z Gdańska, narodzinami solidarności, polskimi kosami z XVIII w., Kmicicem, koncertem muzyki Chopina w Stanford w 1892 i technologią obrazu FullDome, którą wymyślił Polak … w XIX w.?

Wszystko opowiedziane jako „story” z history.PL na pograniczu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i popkultury, przy użyciu multimedialnej prezentacji, książek biograficznych, tabletów, pomników, pocztówek i znaczków pocztowych.

Pierwsze, tego typu spotkania, odbędą się we Wrocławiu – 6 i 7 listopada, a następnie 12 i 13 listopada spotkamy się z uczniami Warszawskich szkół.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie chętne szkoły. Więcej szczegółów dotyczących kwestii organizacyjnych możecie otrzymać pisząc na adres biuro@humanites.pl.

Opinie o programie dyrektorów i nauczycieli ze szkół, w których odbyły się spotkania z cyklu Story z history

Pan Paweł Kudzia robi to, co umieją tylko najlepsi: opowiada niezapomniane historie. W ciągu godziny strumień wydarzeń rozpoczynających się odkryciem Ameryki porywa słuchaczy do czasów, gdy Polska odzyskuje niepodległość. Tempo jest zawrotne, myśl przewodnia oryginalna, dobór faktów i ich wzajemnych powiązań nietuzinkowy. Nauczyciele historii wychwycili nieścisłości, ale spotkanie przedłużyło się, bo uczniowie chcieli usłyszeć więcej. Tak opowiadana historia wciąga i prowokuje do dyskusji.
Anita Omelańczuk, dyrektor Liceum im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

Pan Paweł Kudzia zaproszony był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do przeprowadzenia 11 listopada 2014 roku lekcji z historii na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Z zadania wywiązał się znakomicie, co potwierdzili słuchacze zgromadzeni na dziedzińcu MEN podczas obchodów Święta Niepodległości.

Paweł Kudzia zaprezentował historię Polski z punktu widzenia jednostki, wplótł w nią anegdoty, niezwykłe pointy i paralele. Jego autorska lekcja „Dług, czyli kosy w kosmosie” udowodniła, że historia jest fascynującą dziedziną i przygodą, zwłaszcza dla tych, którzy – tak jak Paweł Kudzia – potrafią kojarzyć fakty, wywodzić wnioski i stawiać śmiałe tezy.

W imieniu uczestników lekcji, gości MEN, serdecznie dziękuję za tak inspirujące spotkanie.
Anna Bogusz, dyrektor, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przede wszystkim zwróciłem uwagę na Pana profesjonalizm. Przejawia się on w wielu aspektach. Zaliczyłbym do nich: kompozycję wystąpienia, szczegółowość faktów niespotykaną na co dzień w szkole (ale też nie to jest zadaniem szkoły) oraz prezentację, na której nie było tekstów do odczytania przez prowadzącego, jak to się często zdarza prowadzącym różne szkolenia. Zauważyłem, że mimo, iż mówił Pan bez mikrofonu, było Pana słychać na końcu sali – tak uczniowie byli zasłuchani. To, że nikt nie wyszedł z sali podczas przerwy także świadczy o dużym zainteresowaniu uczniów.

Fakty, które Pan przedstawiał sprawiały na słuchaczach wrażenie, że są drobiazgowo sprawdzone i wyselekcjonowane. Duże uznanie w moich oczach zdobył fakt powoływania się na źródła niezależne od Polski i Polaków. To przekonywało mnie do ich prawdziwości.

Dał Pan mnie i moim uczniom okazję do poznania zdarzeń, o których dotąd nie wiedziałem i pewnie bez Pana bym nie usłyszał.

Całkiem przypadkiem byłem świadkiem uroczystości zakończenia okręgowego etapu Olimpiady Historycznej. Rozmawiałem tam z historykami, którzy oceniali uczestników tej edycji. Pomyślałem wówczas, że wśród Pana słuchaczy mógłby znaleźć się uczeń, który po tym spotkaniu został zainspirowany do głębszego wnikania w historię. Myślę, że Pana działalność popularyzatorska trudna jest do przecenienia. Opowiadałem o moich przeżyciach podczas spotkania z Panem wielu osobom (…).
Wiesław Włodarski, dyrektor Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie
 

Spotkanie było bardzo ciekawym i niezapomnianym doświadczeniem zarówno dla uczestniczących w nim uczniów jak i nauczycieli.

Sposób przekazywania informacji, angażowanie do dyskusji, uzupełnianie wypowiedzi niekonwencjonalną prezentacją multimedialną ułatwiło uczestnikom przyswojenie i lepsze zrozumienie prezentowanych treści. Największą zaletą wykładu był jednak nowatorski sposób przedstawiania z pozoru dobrze znanych większości uczniom aspektów z historii Polski i historii powszechnej. Opowiedzenie ich osobno bez kontekstu byłoby kolejnym standardowym wykładem. Autor dzięki talentom dziennikarskim, swojej pomysłowości i warsztatowi w fantastyczny sposób połączył na pozór niepowiązane ze sobą fakty z różnych epok historycznych, snując ciekawą i fascynującą opowieść, która zainteresowała wszystkich słuchaczy. Pan Paweł Kudzia dzięki zastosowaniu interaktywnych metod zachęcił dużą część gimnazjalistów oraz uczniów ze szkoły podstawowej do aktywnego uczestnictwa w trudnym dla tej grupy wiekowej wykładzie.Uczniowie chętnie i z dużą dozą emocji odpowiadali na umiejętnie zadawane pytania. Dzięki temu młodzież przekonała się, że zgłębianie historii może być wspaniałą przygodą.

Podsumowując, rekomenduję zajęcia prowadzone przez Pana Pawła Kudzię jako alternatywny, nowoczesny i interaktywny sposób nauczania historii.
Małgorzata Szafoni-Chorbińska, dyrektor Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu

W imieniu uczniów serdecznie dziękuję za inspirującą prezentację pokazującą historię w innym wymiarze i z ponad-podręcznikowej perspektywy. Dla naszych gimnazjalistów spotkanie z Panem to niezwykła okazja do słuchania opowieści o wspólnych historiach Polaków i mieszkańców innych krajów, a przede wszystkim o losach konkretnych ludzi.

Zbigniew Jelonek, dyrektor Społeczne Gimnazjum STO w Warszawie

Pan Paweł Kudzia przeprowadził w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrocławiu wykład pt. „Dług, czyli kosy w kosmosie”. W rzeczywistości był to lot w kosmos a nie zwykły wykład jakich wiele. O charakterze spotkania świadczy sama osobowość Pana Pawła. Pasja, zaangażowanie i ekspresja to słowa, które tylko w niewielkiej części oddają atmosferę spotkania. Potwierdziło one, ze historia nie musi być nudna, że historia to świat odległy, ale pozostawiający ślady w teraźniejszości.

Intrygujący tytuł wykładu, jego kompozycja i treść sprawiają, że uczniowie pchani ciekawością chcą więcej i więcej. Można mówić o wielkich rzeczach, ale bez osobistego zainteresowania, nie porwie się słuchaczy.

Pan Paweł, wiążąc różne wydarzenia z historii zabrał nas w piękną, fascynującą podróż po historii, a najważniejsze, że prawdziwą. Z tej wyprawy można było się dowiedzieć jak wielki wpływ mieli Polacy na kształtowanie się demokracji amerykańskiej, oraz że Amerykanie opowiadając się, za powstaniem niepodległego państwa polskiego podczas I Wojny Światowej spłacali tylko zaciągnięty dług z czasów wojny o niepodległość kolonii amerykańskich.

Myślę, że to co można było jeszcze wynieść z tego spotkaniu to to, że pięknie jest być Polakiem.Paweł Kudzia ukazał wielu ciekawych Polaków, którzy mogą być dla nas autorytetami. Dzisiaj w zalewie tandety i pseudoautorytetów jest to bardzo potrzebne. Myślę, że pan Kudzia swoją ,,story” zdawał się nam mówić, że warto tak żyć, aby coś dobrego zostawić po sobie.
Dominik Sady, nauczyciel historii Zespół Szkół Nr 2 we Wrocławiu

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny

Instytut Humanites ma zaszczyt zaprosić do świętowania zainicjowanych przez nas w 2012 roku obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny w Polsce, poprzez włączenie się w
 V Edycję Akcji Społecznej
„DWIE GODZINY DLA RODZINY”

Zgłoś swoją firmę już dziś!

Akcja ma na celu pobudzanie do budowania dobrych relacji w Rodzinie opartych na więzi emocjonalnej, szacunku i dobrych rozmowach. Podkreślamy rolę Rodziny w kształtowaniu postaw i wartości młodego pokolenia. Uważamy, że Międzynarodowy Dzień Rodziny jest doskonałą okazją do podkreślenia, że człowiek istnieje w pracy nie tylko jako pracownik, ale niesie też za sobą zaplecze ról społecznych. Instytut  Humanites pragnie zwrócić uwagę na przenikanie się świata pracy ze światem rodzinnym.Badania Instytutu Gallupa potwierdzają, że człowiek spełniający się/szczęśliwy, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, to również bardziej zaangażowany od innych pracownik, istotnie wpływający na satysfakcję klientów.

Chcemy zatem zachęcić Państwa, aby przy okazji Dnia Rodziny spędzić czas po pracy nie na zakupach czy oglądaniu telewizji, ale z rodziną bliższą i dalszą, wielopokoleniową… na dobrej rozmowie, a może nawet na wspólnym muzykowaniu!

Tematem przewodnim w tym roku jest motto:

„MUZYKA I POKOLENIA”

WARUNKI UDZIAŁU

Aby wziąć udział w naszej akcji należy:

 1. Zgłosić swoją firmę poprzez naszą stronę mamrodzine.pl
 2. Przekazać tę informację do właściwego działu (HR, CSR itp.).
 3. Rozesłać informację do pracowników z zaproszeniem do świętowania Dnia Rodziny poprzez dobrą, międzypokoleniową rozmowę. W załączeniu propozycja listu do pracowników.
 4. Skrócić czas pracy pracownikom w dniu 13 lub 16 maja o 2 GODZINY lub jeśli na taką możliwość nie pozwala działalność operacyjna Państwa firmy (obsługa klientów, ciągły proces obsługi, nie pozwala działalność operacyjna Państwa firmy (obsługa klientów, ciągły proces produkcji, itp.) zaproponować inny sposób na świętowanie tej okazji w najbliższym czasie np. w powiązaniu z Dniem Dziecka. W ubiegłym roku ponad 90% firm biorących udział w akcji skróciło czas pracy tego dnia lub udzieliło dodatkowych 2 godzin wolnych swoim pracownikom. Głównym celem akcji nie jest skrócenie czasu pracy tego dnia – ale zainspirowanie Państwa i Państwa pracowników, aby ten czas spędzić na dobrej rozmowie, wspólnym poszukiwaniu tożsamości swojej Rodziny i wzmacnianiu więzi rodzinnych .
 5. Przekazać do Fundacji informację zwrotną o tym, jak Państwa firma podeszła do obchodów Dnia Rodziny w ramach akcji Dwie Godziny dla Rodziny, jaki ostatecznie przesłała komunikat do pracowników, jakie dodatkowe działania, pomysły zostały włączone w akcję (np. wspólna zabawa w dzielenie się wspomnieniami, konkursy dla pracowników, ich dzieci, itp.).

DODATKOWE BENEFITY DLA PAŃSTWA FIRMY

Tych z Państwa, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, będziemy chcieli wyróżnić na stronie internetowej Instytutu Humanites MamRodzine.pl.

Podjęliśmy działania służące nagłośnieniu i rozpropagowaniu Międzynarodowego Dnia Rodziny w mediach. Więcej na temat programu: www.mamrodzine.pl. W ubiegłych latach nasza akcja spotkała się z szerokim wsparciem mediowym. Zachęcamy również osoby reprezentujące firmy biorące udział w naszej akcji do udziału w audycjach radiowych, wywiadach poświęconych Akcji i świętowaniu Dnia Rodziny. W tym roku patronat medialny nad wydarzeniem objęła już Wirtualna Polska. Ponadto wspierają nas Great Place to Work, agencja Reputation Managers oraz Hotel Bukovina, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy tegorocznego konkursu..

Akcji towarzyszy również coroczny konkurs na motto przewodnie na kolejny rok. Więcej szczegółów dotyczących konkursu już niebawem. 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Model Spójnego Przywództwa™

Holistyczny program wdrożenia kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka. Jest to 8-etapowy program rozwoju liderów i wygrywających zespołów w sferze prywatnej i zawodowej oparty na filozofii zrównoważonego rozwoju w sferach: fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej w połączeniu z wellbeing i Q12 Gallupa. Program wdrażamy zachowując troskę o długotrwały i stabilny wzrost firmy oraz wspierający pracowników w ich ważnych rolach społecznych (rodzina, społeczność). Program wypracowany z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

4D ENTER – program rozwoju

Geneza Programu 4 D ENTER

Kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność do wychodzenia ze strefy komfortu, etc to częste i nadużywane dziś frazy opisujące tzw. kompetencje przyszłości. Umiejętności te w niewielkim stopniu wynikają z konkretnej wiedzy „technicznej”. W procesie edukacyjnym uczymy się wielu rzeczy, ale w niewielkim stopniu uczymy się jak uczyć się, poznawać i obsługiwać … samego siebie!

Innowacyjny, autorski program stworzony w 2012 roku przez Instytut Humanites (Zofia Dzik) i Szkołę Rytmu (Piotr Gospodrczyk), kierowany do szkół, rozwijający strategiczne kompetencje udanego, twórczego i przedsiębiorczego życia. Cykl 7 warsztatów:

 1. RYTM
 2. CIAŁO
 3. EMOCJE
 4. CISZA
 5. JA
 6. TY
 7. MY

zbudowanych w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem najnowszych badań dotyczących pracy mózgu i sposobów uczenia się, samopoznania, uważności, żonglerki muzyk, sztuki, komunikacji i zespołowości oraz wiedzy z obszaru biznesu i przedsiębiorczości.
Program jest kierowany do nauczycieli i modyfikowany w zależności od poziomu nauczania. Systemowym celem tego programu jest wprowadzenie tego typu zajęć do podstawy programowej w szkołach – założenie – 1 godz. tygodniowo. Program dający możliwość stworzenia trzyletnich programów nauczania (klasy 1-3, 4-8, liceum 1-4), ale również daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na każdej lekcji, na każdym poziomie szkolnym.

Metodyka pracy:
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy-umiejętności-ćwiczeń w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.
Forma zajęć: nauka wg cyklu Kolba PLUS
 • mini-wykład wprowadzający,
 • metoda interaktywna – ćwiczenia praktyczne
 • omówienie ćwiczeń, metody
 • odniesienie do realiów życia oraz praktyki zawodowej

Program powstał między innymi jako odpowiedź na następujące wyzwania współczesnych młodych ludzi:

 • natłok bodźców
 • napięcie, stres – skutkujące nadpobudliwością lub depresją
 • deficyt rozwoju emocjonalnego
 • zaburzone poczucie własnej wartości
 • indywidualizm v. otwartość na innych i współpracę
 • problemy z kondycją fizyczną
 • problemy z koncentracją
 • brak czasu na refleksję

oraz w odpowiedzi na brak takiej oferty w procesie edukacji, która to jest nastawiona głównie na przekazywanie wiedzy mierzonej testem…

FILOZOFIA PROGRAMU

Wielowymiarowy, pełny rozwój człowieka – zapewniający zdrowe poczucie własnej wartości = baza rozwoju wszelkich innych kompetencji

 

Dla kogo jest 4D Enter?
 • nauczyciele i nauczycielki przedszkolni, szkoły podstawowej i średniej
 • szkolni psychologowie, pedagodzy, tutorzy, wychowawcy, katecheci
 • osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień oraz pracą z osobami uzależnionymi
 • osoby wykorzystujące w swojej pracy elementy pedagogiki Marii Montessori, pracę z ruchem i ciszą
 • osoby zaciekawione światem muzyki, chcące wykorzystywać proste elementy muzyczne w swojej pracy, jak również osoby grające już na instrumentach
 • do uczestniczenia w programie nie są wymagane żadne uzdolnienia muzyczne.

Aby dowiedzieć się szczegółów prosimy o kontakt: biuro@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email