Exemple

Czy szkoły poradziły sobie z tym wyzwaniem? Na zlecenie NEXERY – partnera XI edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty organizowanej przez Humanites – pod koniec marca 2020 r. przeprowadzono sondaż wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym i zapytano o doświadczenia ich dzieci w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania.

Okazuje się, że kompleksowe nauczanie przez internet ze wszystkich przedmiotów szkolnych ma zorganizowane 39% uczniów. 45% rodziców przyznało, że ich pociechy mają prowadzone lekcje online tylko z części przedmiotów, a wg 12% badanych – dzieci nie mają zorganizowanych internetowych zajęć szkolnych.

Internetowe rewolucje w edukacji .
Czterech na dziesięciu badanych (43%) jest zdania, że polscy uczniowie są gotowi na naukę online. Nieco mniej optymistycznie oceniani są pod tym kątem nauczyciele oraz szkoły – analogicznie 35% i 28% badanych uważa, że są oni przygotowani na to, aby prowadzić zdalne nauczanie.

Cały SONDAŻ dostępny po kliknięciu tutaj

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Instytut Humanites przeprowadził SONDĘ wśród dyrektorów placówek oświatowych na temat ich gotowości do podjęcia pracy w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki sondy zostały zaprezentowane podczas WEBINARU zorganizowanego 26 sierpnia w ramach klubu ALUMNÓW Akademii Przywództwa Liderów  Oświaty (APLO).

Czy stawiane szkołom wymagania są skorelowane z dostatecznym poziomem autonomii dyrektorów szkół?

Ponad 80% ankietowanych uważa, że biorąc pod uwagę poziom niepewności co do rozwoju pandemii, wymagane jest bardziej elastyczne podejście do realizacji podstawy programowej.

Zapraszamy do lektury dwóch materiałów:

1. wyników sondy – Jaka szkoła od 1 września? Link do sondy tutaj

2. Krótkiego podsumowania dyskusji z dyrektorami szkół na wszystkich poziomach edukacji – w zakresie wymiany wiedzy i wypracowanych rozwiązań – aby szkoła ruszyła od 1 września! Link do podsumowania tutaj

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Wymagania bez autonomii. Aż blisko 70%* pytanych przez nas dyrektorów szkół i nauczycieli jest zdania, że w związku z koniecznością zmiany modelu nauczania konieczna jest również zmiana realizowanej podstawy programowej. Pandemia naszym zdaniem stała się katalizatorem potrzebnej zmiany w systemie edukacji.

Ostatnie miesiące to okres doświadczania ciągłych zmian i niepewności. Nowy rok szkolny pokaże, czy wyciągnęliśmy wnioski z naszych trudnych doświadczeń.

Co 3* z badanych wskazuje, że w pierwszych tygodniach pracy najtrudniejsza będzie zadbanie o obszar relacji i społeczną funkcję szkoły, połączenie dotychczasowych obowiązków z dodatkowymi zaleceniami wynikającymi z wytycznych MEN oraz zadbanie o zdrowie psychiczne i motywację nauczycieli.

W naturalny sposób dyrektorzy najbardziej obawiają się ryzyka zachorowań wśród kadry i uczniów oraz jego wykładniczego wpływu na otoczenie szkoły.

Próba przeniesienia jeden do jeden tradycyjnej edukacji do sieci pokazała fiasko takiego podejścia i potrzebę większej autonomii dyrektorów szkół oraz zmiany metodyki pracy i otwartości kadry nauczycielskiej na uczenie się i umiejętność angażowania uczniów.  

W wielu szkołach w ostatnich miesiącach ubiegłego roku szkolnego skupiano się na realizowaniu podstawy programowej, realizowano standardowy program w niestandardowych warunkach, jednak rola dyrektorów była ograniczana często jedynie do funkcji administracyjnej, bez możliwości bardziej elastycznego podejścia do realizacji podstawy programowej czy zarządzania ludźmi. Zarówno dyrektorzy, nauczyciele jak i uczniowie z wielkim trudem przystosowywali się do nowej rzeczywistości.

Dynamiczny, aczkolwiek często zorganizowany wcześniej świat nagle się zmienił a uporządkowanie go na nowo i sprostanie codziennym obowiązkom w nowych okolicznościach jest ogromnym wyzwaniem.

Wygląda na to, że lepiej radzili sobie liderzy biznesu, którzy mając niezbędne przygotowanie i narzędzia potrafią zarządzać zmianą. Przez wiele lat dyskusja na temat zmian w oświacie skupiała się na roli. nauczycieli, istotnie pomijając rolę dyrektora i przedstawicieli biznesu. A to dyrektor szkoły ma strategiczną rolę dla zmiany systemowej w edukacji.

Dlatego Instytut Humanites 10 lat temu zainicjował Akademię Przywództwa Liderów Oświaty (APLO), pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji, wywołując temat przywództwa w oświacie i tworząc warunki do tego, aby dyrektorzy polskich szkół mogli się uczyć na poziomie zarezerwowanym do tej pory dla najwyższej kadry zarządzającej z biznesu. Zakres merytoryczny Akademii Przywództwa Liderów Oświaty został opracowany na podstawie Modelu Spójnego Przywództwa™ oraz polskich i międzynarodowych programów rozwoju dla najwyższej kadry zarządzającej w biznesie z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb osób z systemu edukacji i stojących przed nim wyzwań związanych z przygotowaniem dzieci i młodzieży do życia w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Szkołę tworzą ludzie!

Kompetencji przyszłości dzieci uczą się obserwując świat dorosłych i czerpiąc z niego wzorce. Dlatego też jakość oświaty nie tyle jest uzależniona od podziału edukacji na określone interwały czasowe, ile od jakości dyrekcji i zespołu, który on/ona potrafi zbudować, od tego jak rozwijają się nie tylko jako profesjonaliści w pedagogice, ale zwyczajnie jako otwarci na ciągłe uczenie się ludzie. Pierwszym zatem krokiem jest jakość przywództwa w szkole! Bo szkoła jest taka jak jej Dyrektor! Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, tym bardziej że w dynamicznym, kompleksowym świecie wzrasta rola Dyrektorów Liderów, którzy będą działać zespołowo, sprawnie reagować na zmiany i dawać poczucie bezpieczeństwa swoim nauczycielom, uczniom, rodzicom poprzez rzetelną komunikację. Wierzę, że jakość przywództwa w polskich szkołach może być kołem zamachowym rozwoju całego systemu edukacji!

–   Zofia Dzik, prezes zarządu Instytutu Humanites

Dyrektorzy, którzy przed Covidem mieli wyższe kompetencje
i przestrzeń do bardziej autonomicznego działania szybciej wychodzili z impasu oraz szybciej i skuteczniej wdrażali nowe rozwiązania.

W Polsce systemowo nie docenia się dostatecznie roli dyrektorów szkół
i potrzeby ich większej autonomii. Jeśli przez lata traktowaliśmy dyrektorów bardziej jako administratorów, wypełniających odgórne zalecenia, to trudno z dnia na dzień oczekiwać od nich, że nagle staną się samodzielnymi liderami. A przed takim zadaniem zostali postawieni przez organy odpowiedzialne za edukację, które same nie miały lepszego pomysłu ani rozwiązań, którymi mogliby się ze szkołami podzielić.

Czy dyrektorzy szkół powinni mieć większą swobodę w decydowaniu o podejściu do nauczania w tym nietypowym czasie? Może zamiast nakazywać, wymagać i sprawdzać należałoby dać im wolną rękę. W końcu najlepiej znają swoje placówki i ich realia.

Prawie 60 %* badanych przez nas dyrektorów obawia się nagłych sytuacji, których teraz nie są w stanie przewidzieć również tego, że powrót do placówek przypłacą własnym zdrowiem.

Tym bardziej zadbanie o odpowiedni rozwój dyrektorów by potrafili lepiej zarządzać swoimi placówkami i relacjami z otoczeniem szkoły wydaje się być strategicznym kierunkiem.

Niezależne jednak od obaw zdecydowana większość dyrektorów opowiada się za rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września podkreślając zaniedbaną w czasie nauczania zdalnego społeczną funkcję szkoły.

*Sonda wśród osób zarządzających placówkami oświatowymi na potrzeby Instytutu Humanites 2020

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Ruszyła X edycja APLO

Ruszyła X edycja APLO (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty)!

W szkole przede wszystkim pracujemy sobą. Dlatego też pierwszą sesję uczestnicy poświęcili na lepsze poznanie samych siebie. Odkrywali swoje martwe punkty. Budowali profile osobowości. To były intensywne trzy dni spędzone w Muzeum Polin!

Program APLO jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych a także osób z samorządów lokalnych, którzy odpowiadają za edukację.
Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.).

Aby Dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły

Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie APLO: aplo.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

Czwartkowe spotkania z Fundacją Humanites – kolejna rozmowa o nastolatkach.

26 października – godz. 15.30-17.30

Nastolatki – jak skutecznie stawiać granice?

 

Mój nastolatek przechodzi burzliwy czas, przeżywa trudne emocje, wprowadza chaos w życiu rodzinnym.

 • Czy to oznacza, że nie mogę od niego niczego wymagać?
 • Czy mam znosić jego napady złości?
 • Czy mam mu na wszystko pozwalać?

 

Zapraszamy na wykład z elementami warsztatu, na którym dowiesz się m.in.:

 • Jak skutecznie stawiać granice?
 • Jak szukać złotego środka pomiędzy odpuszczaniem a wymaganiem?
 • Jak radzić sobie z własną frustracją, gdy nastolatek mówi NIE?

 

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Semczuk-Dembek – absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Doświadczona psycholog i terapeuta. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży w warszawskim ośrodku Pracownia  Dialogu oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Mężatka, dwoje dzieci.

 

Informacje organizacyjne:

kiedy?     – 26.10.2017 w godzinach 15.30 – 17.30

gdzie?      – ul. Nowogrodzka 56 / 7, Warszawa

koszt        – 150 zł

kontakt   – warsztaty@humanites.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

21 września 2017 po wakacyjnej przerwie powróciły Czwartkowe Spotkania z Fundacją Humanites. Rozpoczęliśmy tematem ważkim i wymagającym: „Jak zrozumieć nastolatka?”

My, rodzice nastolatków, doskonale wiemy, z czym mierzymy się na co dzień; nasze dzieci nie chcą z nami rozmawiać, często irytują się z nieznanych nam powodów, po prostu się zmieniają – z uroczego dziecka stają się … no właśnie trudno to nazwać.

Przyszłam na to spotkanie licząc, że odkryję złotą metodę, że ktoś mi wreszcie powie, co mam robić. Byłam przekonana, że specjaliści znaleźli sposób, aby wszystko wróciło do normy.

Prowadząca Katarzyna Semczuk – Dembek na wstępie pozbawiła mnie złudnej iluzji i powiedziała, że jednej metody nie ma. Po prostu nie istnieje. Opowiedziała o procesach, które przeżywa nastolatek: rozwój biologiczny, rozwój emocjonalny, kryzys tożsamości, zmiany w relacjach zarówno z rodzicami jak i rówieśnikami, kształtowanie się tożsamości seksualnej. Okazuje się, że już sam rozwój fizyczny determinuje tyle zmian w życiu młodego człowieka, że trudno się w tym odnaleźć zarówno jemu samemu jak i całej rodzinie.

Pani Katarzyna zadała nam, rodzicom nastolatków, kilka bardzo trafnych pytań. Pytań, które odwróciły perspektywę, zmieniły kontekst i skłoniły mnie do autorefleksji.

Na spotkaniu miałam okazję przypomnieć sobie siebie w tym okresie mojego życia i nagle WOW! Poczułam i zrozumiałam moje dziecko. Przypomniałam sobie klimat i kolor tamtych dni, przypomniałam sobie, co dostawałam od moich rodziców, a czego potrzebowałam. Przypomniałam sobie, co czułam, o czym marzyłam, co mnie denerwowało i co bolało.

Zrozumiałam, że skończył się czas wychowywania a zaczął czas towarzyszenia, że moja córeczka ze słodkiej dziewczynki zmienia się w młodą kobietę.

Niezwykle cenne były dla mnie doświadczenia i refleksje innych rodziców. Cieszę się, że udział w spotkaniu wzięli ludzie, którzy tak otwarcie dzielili się swoimi odkryciami i wnioskami, dzięki temu atmosfera była intymna i miałam poczucie autentycznego zaangażowania.

Nie sądziłam, że tak krótkie (2 godzinne) spotkanie może być tak owocne i inspirujące.

Za miesiąc kolejne 🙂

 

mama

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Czwartkowe spotkania z Fundacją Humanites wracają po wakacyjnej przerwie. 

Tym razem porozmawiamy o nastolatkach. 

21 września – godz. 12-14

Dlaczego jeszcze jakiś czas temu wszystko było dobrze, a ostatnio coraz trudniej nawiązać mi kontakt z moim nastoletnim dzieckiem? Stało się opryskliwe, ignoruje polecenia, zamyka się w pokoju, który na domiar złego ogólnie rzecz ujmując rzadko sprząta …jeśli w ogóle. Niechętnie również włącza się w jakiekolwiek inne obowiązki domowe…

 • Nie poznajesz swojego dziecka?
 • Coraz trudniej nawiązać z nim kontakt?
 • Zaskakują Cię jego zachowania?

 

Zapraszamy na wykład z elementami warsztatu, na którym dowiesz się m.in

 • Czego potrzebują nastolatki?
 • Czy bunt nastoletni jest dobry czy też zły?
 • Co robić by nie stracić kontaktu z nastolatkiem?

 

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Semczuk-Dembek – absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Doświadczona psycholog i terapeuta. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży w warszawskim ośrodku Pracownia  Dialogu oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Mężatka, dwoje dzieci.

Informacje organizacyjne:

kiedy?     – 21.09.2017 w godzinach 12.00-14.00

gdzie?      – ul. Nowogrodzka 50, Warszawa – siedziba Kancelarii Hogan Lovells

koszt        – 150 zł

kontakt – warsztaty@humanites.pl

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

7 lipca 2017, o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja organizowana przez Instytut Durkalskiego RMP Polska „Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z jej talentami i wewnętrzną motywacją”, której partnerem jest Fundacja Humanites.

Rozwijać i motywować nie oznacza dostarczać ciągłych, różnorodnych bodźców, lecz dostarczać bodźców dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które będą zgodne z talentami i wewnętrznymi motywatorami.

Podczas konferencji przedstawione zostanie narzędzie Reiss School Motivation Profile (RSMP). Jest to kwestionariusz online akcentujący dwa najważniejsze aspekty ludzkiej motywacji – wyjątkowość każdej osoby (indywidualizm) oraz fakt, że każdy potrzebuje czegoś innego do bycia szczęśliwym. RSMP uczy tolerancji wobec tego, co inne, a może nawet obce. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wnioski z badań RSMP, jakie przeprowadzono w Polsce na ponad 300 młodych osobach w wieku od 14 do 25 lat.

Na konferencję zapraszamy dyrektorów szkół, doradców zawodowych, psychologów szkolnych, nauczycieli, pracowników biur karier przy uczelniach wyższych.

Termin: 7.07.2017 (piątek), w godz.10:00 do 14:00; 15.00–17.00 (warsztat)

Miejsce: Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59

Celem konferencji jest pokazanie praktycznych rozwiązań z zakresu:

 • możliwości rozwoju młodzieży w oparciu o jej wewnętrzną motywację oraz talenty (podkreślanie mocnych stron)
 • profilowania zawodowego, które pozwoli młodym osobom wybrać ścieżkę zgodną z wewnętrznymi potrzebami
 • sprawdzenia, co motywuje młodych ludzi wewnętrznie i w jakich zachowaniach może się to objawiać
 • korzyści płynących z posiadania wiedzy o motywacji wewnętrznej młodych ludzi dla rodziców, wychowawców, pedagogów

Warsztat:

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztacie poświęconym rozpoznawaniu motywatorów młodzieży bez konieczności wykonywania profilu motywacyjnego.

Szczegółowe informacje

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

2 godziny, potężna dawka wiedzy opartej na praktyce

zaserwowana w przyjaznej atmosferze!

 

 

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z HUMANITES – ZAPROSZENIE

22 czerwca 2017 r.

Jak rozumieć i porozumiewać się z nastolatkiem”

UWAGA! Warsztat przygotowany specjalnie dla rodziców nastolatków!

Dlaczego jeszcze jakiś czas temu wszystko było dobrze, a ostatnio coraz trudniej nawiązać mi kontakt z moim nastolatkiem? Stał się/stała się opryskliwa, ignoruje polecenia, zamyka się w pokoju, który na domiar złego ogólnie rzecz ujmując rzadko sprząta …jeśli w ogóle. Niechętnie również włącza się w jakiekolwiek inne obowiązki domowe…

 • Nie poznajesz swojego dziecka ?
 • Coraz trudniej nawiązać z nim kontakt?
 • Zaskakują Cię jego zachowania?

Pomożemy Ci zrozumieć emocje nastolatka i pokażemy, w jaki sposób budować wzajemne relacje oparte na szacunku i miłości.

Na naszym warsztacie dowiesz się:

 • Co się dzieje w głowie nastolatka?
 • Czego potrzebują nastolatki?
 • Czy bunt nastoletni jest dobry czy też zły?
 • Co robić by nie stracić kontaktu z nastolatkiem?
 • Jak sobie radzić z uczuciami wobec nastolatka?

 

O tym, jak rozumieć i porozumiewać się z nastolatkiem opowie:

Kamila Hertmanowska – absolwentka wydziału Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji w Akademii Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej dla młodzieży i dorosłych. Pracowała z uzależnionymi w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Jest mediatorem w Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Mężatka, ma dwoje dzieci.

Warto wiedzieć:

Czwartkowe spotkania z Fundacją Humanites.

 • Miejsce: Siedziba kancelarii Hogan Lovells, przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie
 • Czas: 22 czerwca 2017, 12:00-14:00.
 • Koszt: 150 zł z VAT
 • Zapisy: Wyślij zgłoszenie na: warsztaty@humanites.pl, podając imię, nazwisko oraz datę warsztatu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz danymi do przelewu.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Masz apetyt na więcej?

Szukaj informacji o Czwartkowych Spotkaniach z Humanites:

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

2 godziny, potężna dawka wiedzy opartej na praktyce

zaserwowana w przyjaznej atmosferze!

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z HUMANITES – ZAPROSZENIE

25 maja 2017 r.

 „Budowanie poczucia własnej wartości dziecka”

 

Warsztat opracowany na specjalne życzenie Rodziców. Opowiada Małgorzata Rymaszewska – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin.

Badania naukowe dowodzą, że od jednej trzeciej do połowy dorastających dzieci zmaga się z niską samooceną. Jest to też problem często zgłaszany przez rodziców w poradniach zdrowia psychicznego. Budzi ich przerażenie, bo z telewizji, Internetu i innych źródeł dowiadują się, że determinuje ona to, jak człowiek będzie radził sobie w życiu.

Niska samoocena bywa przejściowa, ale w poważniejszych przypadkach może prowadzić do depresji, anoreksji, zaburzeń zachowania a nawet samookaleczenia. Jest też silnie skorelowana z zachowaniami przestępczymi, osiąganiem niskich wyników w nauce i ciążą wśród nastolatków.

Czy można temu zapobiec? Jak budować poczucie własnej wartości u naszego dziecka?

 

W trakcie warsztatu będziemy mówić o tym:

 • Czym jest poczucie własnej wartości?
 • Jak przejawia się w zachowaniu dzieci?
 • Kiedy i jak mogą wpływać na nie rodzice?

Będziemy też – w formie rozwiązywania konkretnych problemów i odgrywania ról – ćwiczyć takie zachowania, które pomogą nam podnieść samoocenę naszych dzieci.

 

Dzięki temu dowiemy się między innymi:

 • Jak okazywać miłość?
 • W jaki sposób i za co chwalić dziecko?
 • Gdzie stawiać granice?
 • Za co konkretnie i w jaki sposób warto nagradzać?
 • Jak uczyć dziecko rozwiązywania problemów?

 

Warto wiedzieć:

Czwartkowe spotkania z Fundacją Humanites.

 • Miejsce: Siedziba kancelarii Hogan Lovells, przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie
 • Czas: 25 maja 2017, 12:00-14:00.
 • Koszt: 150 zł z VAT
 • Zapisy: Wyślij zgłoszenie na: warsztaty@humanites.pl, podając imię, nazwisko oraz datę warsztatu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz danymi do przelewu.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Zobacz relację z poprzedniego warsztatu: https://www.humanites.pl/co-sie-dzialo-23-marca-na-czwartkowym-spotkaniu-z-humanites

 

Masz apetyt na więcej? 

Szukaj informacji o Czwartkowych Spotkaniach z Humanites:

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

2 godziny, potężna dawka wiedzy opartej na praktyce
zaserwowana w przyjaznej atmosferze!

Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?

Opowiada Małgorzata Rymaszewska – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Jak zapewne wiecie, przed nami- już 23 marca 2017– kolejne Czwartkowe Spotkanie z Humanites.
Będziemy powtarzać pierwszy warsztat pt. “Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?” To chwila na zatrzymanie się i refleksję nad naszymi relacjami z dziećmi.

Zachęcam też do przeczytania krótkiej relacji
z warsztatu: https://www.humanites.pl/czwartkowe-spotkania-z-humanites/

Porozmawiamy o:

 • presji i akceptacji
 • unikalności, temperamencie, talentach i predyspozycjach dzieci
 • szacunku dla rodziców
 • autorytecie i konsekwencjach jego braku
 • oczekiwaniach wobec dzieci i zachowaniach, które warto ignorować…

 

Jesteście ciekawi, jak było? Zobaczcie relację z pierwszego warsztatu: https://www.humanites.pl/czwartkowe-spotkania-z-humanites/

Warto wiedzieć:

 • Czwartkowe spotkania z Humanites.
 • Miejsce: Siedziba kancelarii Hogan Lovells, przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie
 • Czas: 23 marca 2017, 12:00-14:00.
 • Koszt: 150 zł + VAT
 • Zapisy: Wyślij zgłoszenie na: warsztaty@humanites.pl, podając imię, nazwisko oraz datę warsztatu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz danymi do przelewu.
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Uwaga: W związku z Państwa zainteresowaniem, powtarzamy pierwszy warsztat
z 23 lutego 2017!

2 godziny, potężna dawka wiedzy opartej na praktyce
zaserwowana w przyjaznej atmosferze!

Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?

Opowiada Małgorzata Rymaszewska – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin.

Staramy się dać naszym dzieciom wszystko: miłość, czas, zrozumienie, najlepszą edukację. Zaspakajamy ich różne potrzeby i zachcianki materialne. Ciekawie organizujemy ich życie towarzyskie. Pomagamy. One jednak i tak często wydają się nie być szczęśliwe. Co się dzieje?

Na warsztacie wspólnie zastanowimy się, czego nie dajemy naszym dzieciom, by były szczęśliwe w życiu. A zatem:

 • Dlaczego wywieramy presję na nasze dzieci? Jakie to może mieć konsekwencje?
 • Czy jesteśmy autorytetem dla naszych dzieci? Jeżeli nie, to dlaczego i jak powinniśmy to zmienić ?
 • Dlaczego za wszelką cenę chronimy dzieci przed bolesnymi doświadczeniami? Co im to mówi o nich samych?

W czasie tego spotkania, korzystając z koncepcji i wykładów Dr Wendy Mogel, Małgorzata Rymaszewska – znany psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin – będzie zachęcała nas do oddania dzieciom tego, co im zabraliśmy, próbując być najlepszymi rodzicami na świecie.

Porozmawiamy o:

 • presji i akceptacji,
 • unikalności, temperamencie, talentach i predyspozycjach dzieci,
 • szacunku dla rodziców,
 • autorytecie i konsekwencjach jego braku,
 • oczekiwaniach wobec dzieci i zachowaniach, które warto ignorować…

Serdecznie zapraszamy 23 marca 2017 r!

Tu przeczytaj relację z pierwszego warsztatu!

Warto wiedzieć:

Czwartkowe spotkania z Fundacją Humanites.

 • Miejsce: Siedziba kancelarii Hogan Lovells, przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie
 • Czas: 23 marca 2017, 12:00-14:00.
 • Koszt: 150 zł + VAT

Zapisy: Wyślij zgłoszenie na: warsztaty@humanites.pl, podając imię, nazwisko oraz datę warsztatu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz danymi do przelewu.
Liczba miejsc ograniczona!

Masz apetyt na więcej?
Koniecznie przyjdź na drugą część warsztatu!

Prowadząca: Małgorzata Rymaszewska – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin

W trakcie drugiego z cyklu warsztatów “Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko”, korzystając z koncepcji i wykładów Dr Wendy Mogel, Małgorzata Rymaszewska:

 • Pokaże nam, jak ważna dla poczucia szczęścia jest wdzięczność i jak nauczyć jej dzieci.
 • Zachęci do innego spojrzenia na pracę, a w szczególności pracę na rzecz rodziny.
 • Wskaże, czym jest czas: zasobem, który należy wykorzystać w pełni czy skarbem, którym warto się cieszyć i która postawa jest bardziej wartościowa dla rozwoju dzieci.
 • Poruszy temat znaczenia rozumienia własnych emocji i kontroli zachowań przez dzieci oraz wskaże na rolę rodziców w kształtowaniu tych umiejętności.

 

Oddajmy dzieciom to, co im niezbędne do bycia dobrym i zadowolonym ze swojego życia człowiekiem i jednocześnie weźmy dla siebie to, co nam należy się za nasz codzienny rodzicielski wysiłek: satysfakcję, że takiego właśnie człowieka pomogliśmy wprowadzić w ten skomplikowany, współczesny świat.
Szukaj informacji w Aktualnościach oraz na naszym profilu na FB.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?

Relacja z warsztatu w dniu 23.02.2017.
2 godziny, potężna dawka wiedzy opartej na praktyce zaserwowana w przyjaznej atmosferze i … apetyt na dużo, dużo więcej.
To niewiarygodne, jak bardzo różnią się od nas dzieci z „pokolenia Z”. Otoczone dobrobytem i najnowszymi technologiami, coraz częściej uciekają w wirtualny świat. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że czują się nieszczęśliwe?
W czasie naszego spotkania, korzystając z koncepcji i wykładów Dr Wendy Mogel, Małgorzata Rymaszewska zachęcała nas do oddania dzieciom tego, co im zabraliśmy, próbując być najlepszymi rodzicami na świecie. Opowiadała m.in. o:
 • presji na wyjątkowość
 • ekspresji negatywnych zachowań/ braku zahamowań
 • konsekwencjach upadku autorytetu dorosłych
 • granicach, które mamy prawo stawiać jako rodzice.
Rozmawialiśmy także o wyjątkowości dzieci i prawie do posiadania słabych stron. O  sposobach, jak nauczyć je szacunku i naszej odpowiedzialności za ich rozwój. O mikro-świecie, który tworzymy w naszym domu i jego wpływie na wychowanie dziecka w kontekście społecznym. Poznaliśmy konsekwencje odbierania dzieciom prawa do bycia sobą.
W ciągu tych 2 godzin odbyliśmy niezwykłą podróż. Czy było warto? Z całą pewnością TAK!
Czego zatem brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko? Jeśli Cię zaciekawiliśmy i chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie śledź nasze Aktualności  oraz nasz profil na Facebook’u. Niedługo pojawi się tam zaproszenie na kolejne Czwartkowe spotkanie z Humanites w dniu 23 marca 2017. Czekamy na Ciebie!
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Czwartkowe poranki z Fundacją Humanites

Zapraszamy na comiesięczne spotkania z Fundacją Humanites!

Poranne warsztaty poświęcone będą przede wszystkim Spójnemu Przywództwu oraz budowaniu zdrowych więzi w rodzinie. Jeśli czujesz, że jest to tematyka bliska Twojemu sercu – po prostu zapisz się i przyjdź. Czekamy na Ciebie!

Dlaczego warto?

Fundacja współpracuje z około 100 ekspertami z takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika, psychiatria, mediacje, coaching, seksuologia, socjologia, muzykoterapia oraz wielu innych.

To nasza gwarancja jakości. Współpracujemy zarówno z osobami świeckimi jak i duchownymi. Zależy nam na tym, aby spotkania były ciekawe i poruszały ważne, praktyczne zagadnienia. Właśnie dlatego uważnie słuchamy Waszych potrzeb.

Gdzie i kiedy będziemy się spotykać?

Dzięki uprzejmości kancelarii Lovells Hogan, która będzie nas gościć przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie (nieopodal siedziby Fundacji Humanites), już teraz zapraszamy na pierwszy warsztat, który odbędzie się 23 lutego 2017 r w godz. 9:00-11:00.

Kolejny warsztat: 23 marca 2017.

O czym będziemy mówić na najbliższych spotkaniach 23 lutego i 23 marca?

Tegoroczne Czwartkowe poranki z Fundacją Humanites zainaugurują 2 warsztaty z cyklu:

Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?” Prowadzić je będzie Małgorzata Rymaszewska- znany psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin.

LUTY

Czwartkowe poranki z Fundacją Humanites

Czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko?

Prowadząca: Małgorzata Rymaszewska – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin

Staramy się dać naszym dzieciom wszystko: miłość, czas, zrozumienie najlepszą edukację; zaspakajamy ich różne potrzeby i zachcianki materialne; ciekawie organizujemy ich życie towarzyskie, itp. One jednak i tak często wydają się nie być szczęśliwe.

Co się dzieje? Dlaczego dziecko, które ma wszystko płacze z byle powodu, nie ma żadnych zainteresowań, nie chce się uczyć, jego relacje rówieśnicze nie są dla niego źródłem radości? Dlaczego nie ma ambicji, by być kimś, czemuś się poświęcić, czymś zainteresować? I dlaczego traktuje nas jak wrogów?

23.02.2017 – Część pierwsza

Pierwszy z dwóch warsztatów w tym cyklu poświęcimy na wspólne zastanawianie się, czego nie dajemy naszym dzieciom, by były szczęśliwe w życiu, skupiając się na tym, by były szczęśliwe tu i teraz. A zatem:

 • Dlaczego odmawiamy im prawa do bycia zwyczajnymi dziećmi w obszarach, w których może są zwyczajne lub przeciętne, a czasem odmawiamy prawa do wyjątkowości tam, gdzie są wyjątkowe ze względu na swój temperament czy inne predyspozycje biologiczne;

 • Dlaczego nie pozwalamy sobie na bycie autorytetem dla swoich dzieci, podczas gdy autorytet od wieków jest najlepszym, a na wczesnym etapie rozwoju – jedynym źródłem oparcia i wiedzy o otaczającym świecie?

 • Dlaczego za wszelką cenę chronimy dzieci przed bolesnymi doświadczeniami? Co im to mówi o nich samych?

W czasie tego spotkania, korzystając z koncepcji i wykładów Dr Wendy Mogel, Małgorzata Rymaszewska będzie zachęcała Was do oddania dzieciom tego, co im zabraliśmy, próbując być najlepszymi rodzicami na świecie.

Serdecznie zapraszamy już 23 lutego 2017 r!

Warto wiedzieć:

Czwartkowe poranki z Fundacją Humanites.

 • Miejsce: Siedziba kancelarii Lovells Hogan, przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie

 • Czas: 23 lutego 2017, 9:00-11:00.

 • Koszt: 150 zł + VAT

 • Zapisy: Wyślij zgłoszenie na: warsztaty@humanites.pl podając imię, nazwisko oraz datę warsztatu. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca oraz danymi do przelewu.

Liczba miejsc ograniczona!

Zobacz też: https://www.humanites.pl/program/warsztaty-dla-rodzicow/

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Uruchomiliśmy właśnie serwis dla rodziców MamRodzine.pl, którego celem jest integracja rodziców, wychowawców, ekspertów oraz instytucji mających wiedzę i doświadczenie w obszarze wsparcia współczesnej rodziny w rozwoju trwałych i zdrowych więzi oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Continue reading Uruchomienie przez fundację serwisu MamRodzine.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email